Mensen hebben baat bij hun eigen vertrouwde omgeving en herstellen beter. Met 24/7 begeleiding aan huis biedt Kwintes onder de noemer Gewoon thuis die ondersteuning waar mogelijk. Daarbij kunnen andere vormen, zowel professioneel als binnen het informele netwerk van mensen, ondersteunend zijn aan een succesvolle begeleiding.

Steun en meedoen
in de wijk

Dankzij Gewoon thuis kunnen kwetsbare mensen zelfstandig blijven wonen en hulp inroepen wanneer dat nodig is. De intensieve begeleiding is gericht op het creëren van een veilige omgeving thuis en het vinden van de eigen regie. Gewoon thuis biedt 24/7 begeleiding en maakt daarbij gebruik van beeldbellen en hulp op afstand. Daarnaast is er aandacht voor het netwerk, het herstel van de cliënt en participatie door middel van werken en/of leren. Wanneer de cliënt een terugval ervaart, is er een tijdelijke opvangplek beschikbaar.

Effectieve aanpak
De nieuwe aanpak Gewoon thuis van Kwintes en (zorg)partners blijkt effectief. Zo wordt o.a. in Gouda en omstreken de wachtlijst voor beschermd wonen steeds korter. Gewoon thuis blijkt zo’n groot succes dat steeds meer gemeenten in de regio aanhaken. 
Lees het nieuwsbericht uit het AD.

Staatssecretaris bezoekt Agnes
In Gouda en Krimpenerwaard is gestart met Gewoon thuis. Op donderdag 28 juni bezocht staatssecretaris Blokhuis van VWS, samen met de wethouders van Gouda en de Krimpenerwaard, Agnes thuis. Agnes doet mee aan het project Gewoon thuis. Ze woont sinds kort op zichzelf en krijgt begeleiding thuis. Ook Freek was erbij. Hij woont 1,5 jaar zelfstandig en heeft Gewoon thuis begeleiding. Beiden vertelden hun persoonlijke verhaal en wat Gewoon thuis daarin voor hen betekent. Blokhuis gaf aan dat dit een inspirerend voorbeeld is voor Nederland. Beide wethouders benadrukten dat het van belang is om Gewoon thuis in gezamenlijkheid vorm te geven met de regio en vooral gewoon door te gaan!


Lees hiernaast over de Buurtcirkel en de Strippenkaart, zij zijn ondersteunend aan een succesvolle begeleiding.

Lees het verhaal van Agnes uit Gouda.

Gewoon thuis

Steun en
meedoen in de wijk

Meedoen aan activiteiten en verbinding in de wijk is waar het om draait bij Wijkhuis de Driehoek. De vrijwilligers van deze ontmoetingsplek in Amersfoort maken het mogelijk voor álle wijkbewoners.

Gewoon thuis

Dankzij Gewoon thuis kunnen kwetsbare mensen zelfstandig blijven wonen en hulp inroepen wanneer dat nodig is. De intensieve begeleiding is gericht op het creëren van een veilige omgeving thuis en het vinden van de eigen regie. Gewoon thuis biedt 24/7 begeleiding en maakt daarbij gebruik van beeldbellen en hulp op afstand. Daarnaast is er aandacht voor het netwerk, het herstel van de cliënt en participatie door middel van werken en/of leren. Wanneer de cliënt een terugval ervaart, is er een tijdelijke opvangplek beschikbaar.

Effectieve aanpak
De nieuwe aanpak Gewoon thuis van Kwintes en (zorg)partners blijkt effectief. Zo wordt o.a. in Gouda en omstreken de wachtlijst voor beschermd wonen steeds korter. Gewoon thuis blijkt zo’n groot succes dat steeds meer gemeenten in de regio aanhaken. 
Lees het nieuwsbericht uit het AD.

Staatssecretaris bezoekt Agnes
In Gouda en Krimpenerwaard is gestart met Gewoon thuis. Op donderdag 28 juni bezocht staatssecretaris Blokhuis van VWS, samen met de wethouders van Gouda en de Krimpenerwaard, Agnes thuis. Agnes doet mee aan het project Gewoon thuis. Ze woont sinds kort op zichzelf en krijgt begeleiding thuis. Ook Freek was erbij. Hij woont 1,5 jaar zelfstandig en heeft Gewoon thuis begeleiding. Beiden vertelden hun persoonlijke verhaal en wat Gewoon thuis daarin voor hen betekent. Blokhuis gaf aan dat dit een inspirerend voorbeeld is voor Nederland. Beide wethouders benadrukten dat het van belang is om Gewoon thuis in gezamenlijkheid vorm te geven met de regio en vooral gewoon door te gaan!


Lees hieronder over de Buurtcirkel en de Strippenkaart, zij zijn ondersteunend aan een succesvolle begeleiding.

Lees het verhaal van Agnes uit Gouda.

De Buurtcirkel

Het opbouwen van relaties en een sociaal vangnet in de eigen buurt staan bij de Buurtcirkel centraal. De inzet van een Buurtcirkel draagt bij aan de doorstroom van beschermd wonen naar ambulante begeleiding. Een sterker netwerk helpt bij de verschuiving van intensieve naar een lichtere vorm van ambulante begeleiding.

Meer grip op het leven
Een Buurtcirkel is een groep van 9 tot 12 buurt- of wijkgenoten. Zij ondersteunen elkaar vanuit hun eigen talenten, met hulp van een vrijwilliger uit de wijk en een professionele Buurtcirkelcoach. Deelnemers spreken met elkaar af voor sociale activiteiten, persoonlijke steun of helpen elkaar bij praktische zaken. Dit contact draagt bij aan zelfredzaamheid, voorkomt uitval, vergroot het sociale netwerk en vermindert de vraag naar professionele hulp. Deelnemers zijn zich bewuster van hun talenten en zetten deze ook in om anderen te helpen. Andersom durven ze ook meer hulp te vragen.

Kwintes werkt met Stichting Pameijer samen om de Buurtcirkels te realiseren in de gemeenten Stichtse Vecht, Woerden, Zeist, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede.

Deelnemer Buurtcirkel:
“Ik krijg meer vertrouwen in mijn eigen sociale vaardigheden. Daardoor gaat het contact met mensen in de buurt en op het werk beter”.

Deelnemer Buurtcirkel:
“Door de Buurtcirkel praat ik nu meer en makkelijker. Vooral met de mensen in mijn groep. Ik ken nu meer mensen in de buurt. Zo ben ik minder eenzaam”.


Lees meer over de Buurtcirkel op de website of kwintes.nl.

De Strippenkaart

De Strippenkaart is voor alle cliënten van Kwintes vanaf het moment dat hun hulpvraag en de beschikking voor begeleiding aan huis is afgerond. De Strippenkaart verzekert hen dat zij met kleine ondersteuningsvragen nog bij Kwintes terecht kunnen. De strippen zijn in te zetten op een zelf te bepalen moment en staan gelijk aan één uur ondersteuning. Door de inzet van een Strippenkaart wil Kwintes de drempel verlagen en geleidelijk afschalen. Zo hopen we mensen in hun thuissituatie te bestendigen. De Strippenkaart is bedacht door een cliënt van Kwintes.

Passende zorg
De ervaring leert dat leven met een psychiatrische kwetsbaarheid betekent dat je sommige periodes meer kwetsbaar bent dan op andere momenten. De Strippenkaart biedt nazorg wanneer nodig. Op deze manier vergroot je het veiligheidsgevoel terwijl eigen regie blijft. Wanneer sprake is van frequente perioden dat het minder goed gaat, signaleert een begeleider dit vroegtijdig en schaalt op indien nodig.

In de gemeente Utrechtse Heuvelrug is de Strippenkaart al in gebruik, en met de gemeenten Stichtse Vecht, Woerden, Zeist, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede zijn gesprekken gaande voor de invoering van De Strippenkaart.

“De Strippenkaart biedt je veiligheid en maakt je zeker.” 
(Initiatiefnemer van de Strippenkaart)

Lees meer over de Strippenkaart

Kwintes magazine en Jaarbeeld zijn voor alle organisaties met een maatschappelijke taak, zoals gemeenten, wijkteams, huisartsen, zorgorganisaties, woningcorporaties en zorgverzekeraars.

Deze magazines automatisch ontvangen? Meld u hier aan.
Volledig scherm