Diane:
“Doorstromen betekent voor mij een stap vooruit.”

Op de vraag WAT VIND JIJ? #indoorenuitstromen kregen wij korte en lange antwoorden.
Een verzameling uit
de reacties:

In-, door- en uitstroom en de zoektocht naar mogelijkheden

In-, door- of uitstromen? Ambulantisering of Gewoon thuis? Welke woorden we er ook aan geven, het vraagt om durf, innovatie, samenwerking, dialoog én discussie.

In dit magazine leest u een aantal voorbeelden voortkomend uit veelbelovende plannen. Het verhaal van de samenwerking tussen de gemeente Amersfoort, andere zorgpartners en Kwintes over de druk op de opvanglocaties. Ahmet Türkmen (medewerker Herstelondersteuning Kwintes) en Jan Laurier (voorzitter Federatie Opvang) geven hun mening over het gebruik van de terminologie ‘in-, door- en uitstromen’ en twee cliënten delen hun ervaring over de stap naar zelfstandig wonen.

Nog niet zo lang geleden was het vanzelfsprekend dat mensen lange tijd beschermd woonden en werden veel indicaties voor langere tijd afgegeven. De komst van de Wmo gaf een belangrijke impuls om hier anders naar te kijken. Nu zoeken we vooral naar meer mogelijkheden om instroom in beschermd wonen te verminderen en uitstroom te bevorderen.

Sinds vorig jaar werken we samen met de gemeenten uit ons werkgebied aan een nieuw en ambitieus begeleidingsconcept. Onder de naam ‘Gewoon thuis’ realiseren we in acht pilots 24/7 bereikbaarheid en beschikbaarheid voor ambulante cliënten. In combinatie met mogelijkheden voor ontmoeting, structuur en werk of invulling van de dag. We stimuleren peer support en zelfzorg. En als het nodig is, bieden we een kortdurende opvangplek binnen de veiligheid van een beschermende woonvorm. Daarnaast bestuderen we of de technologie nog andere mogelijkheden biedt dan beeldbellen, alarmering en begeleidingsapps.

Dankzij nieuwe begeleidingsvormen kunnen veel mensen met een beschikking voor beschermd wonen thuis in hun eigen omgeving blijven wonen. Ook gaan we ervan uit dat hiermee de helft van de huidige bewoners in beschermd wonen op termijn in een eigen woning kunnen wonen. In een volgende editie van het Kwintes-magazine besteden we uitgebreid aandacht aan ‘Gewoon thuis’ en de resultaten die we daarmee bereiken.

We realiseren ons dat er mensen zijn die aangewezen blijven op beschermd wonen. Voor hen zoeken we naar mogelijkheden die hen meer kansen bieden op participatie en maatschappelijke integratie, zodat ook zij op hun manier deel uitmaken van de samenleving.

Jan Willem van Zuthem
Voorzitter raad van bestuur Kwintes

Heeft u iets te zeggen over in-, door- en uitstromen?
Praat mee via Twitter of Facebook met #indoorenuitstromen.

Esther:
“Ik ben van begeleid wonen bij Kwintes naar zelfstandig wonen gegaan. Ik krijg nu Gewoon thuis begeleiding. Die heb ik echt nodig voordat ik helemaal

zelfstandig ga.”

EImad:
“Ik ben van mening dat het doorstromen afhangt van de geestelijke, psychische en fysieke gesteldheid van iemand. Gezien die aspecten, zie ik mijzelf langere tijd beschermd wonen.”

In-, door- of uitstromen? Ambulantisering of Gewoon thuis? Welke woorden we er ook aan geven, het vraagt om durf, innovatie, samenwerking, dialoog én discussie.

In dit magazine leest u een aantal voorbeelden voortkomend uit veelbelovende plannen. Het verhaal van de samenwerking tussen de gemeente Amersfoort, andere zorgpartners en Kwintes over de druk op de opvanglocaties. Ahmet Türkmen (medewerker Herstelondersteuning Kwintes) en Jan Laurier (voorzitter Federatie Opvang) geven hun mening over het gebruik van de terminologie ‘in-, door- en uitstromen’ en twee cliënten delen hun ervaring over de stap naar zelfstandig wonen.

Nog niet zo lang geleden was het vanzelfsprekend dat mensen lange tijd beschermd woonden en werden veel indicaties voor langere tijd afgegeven. De komst van de Wmo gaf een belangrijke impuls om hier anders naar te kijken. Nu zoeken we vooral naar meer mogelijkheden om instroom in beschermd wonen te verminderen en uitstroom te bevorderen.

Sinds vorig jaar werken we samen met de gemeenten uit ons werkgebied aan een nieuw en ambitieus begeleidingsconcept. Onder de naam ‘Gewoon thuis’ realiseren we in acht pilots 24/7 bereikbaarheid en beschikbaarheid voor ambulante cliënten. In combinatie met mogelijkheden voor ontmoeting, structuur en werk of invulling van de dag. We stimuleren peer support en zelfzorg. En als het nodig is, bieden we een kortdurende opvangplek binnen de veiligheid van een beschermende woonvorm. Daarnaast bestuderen we of de technologie nog andere mogelijkheden biedt dan beeldbellen, alarmering en begeleidingsapps.

Dankzij nieuwe begeleidingsvormen kunnen veel mensen met een beschikking voor beschermd wonen thuis in hun eigen omgeving blijven wonen. Ook gaan we ervan uit dat hiermee de helft van de huidige bewoners in beschermd wonen op termijn in een eigen woning kunnen wonen. In een volgende editie van het Kwintes-magazine besteden we uitgebreid aandacht aan ‘Gewoon thuis’ en de resultaten die we daarmee bereiken.

We realiseren ons dat er mensen zijn die aangewezen blijven op beschermd wonen. Voor hen zoeken we naar mogelijkheden die hen meer kansen bieden op participatie en maatschappelijke integratie, zodat ook zij op hun manier deel uitmaken van de samenleving.

Jan Willem van Zuthem
Voorzitter raad van bestuur Kwintes

Heeft u iets te zeggen over in-, door- en uitstromen?
Praat mee via Twitter of Facebook met #indoorenuitstromen.

In-, door- en uitstroom en de zoektocht naar mogelijkheden

Op de vraag WAT VIND JIJ? #indoorenuitstromen kregen wij korte en lange antwoorden.
Een verzameling uit
de reacties:

Diane:
“Doorstromen betekent voor mij een stap vooruit.”

Esther:
“Ik ben van begeleid wonen bij Kwintes naar zelfstandig wonen gegaan. Ik krijg nu Gewoon thuis begeleiding. Die heb ik echt nodig voordat ik helemaal

zelfstandig ga.”

EImad:
“Ik ben van mening dat het doorstromen afhangt van de geestelijke, psychische en fysieke gesteldheid van iemand. Gezien die aspecten, zie ik mijzelf langere tijd beschermd wonen.”

Kwintes magazine en Jaarbeeld zijn voor alle organisaties met een maatschappelijke taak, zoals gemeenten, wijkteams, huisartsen, zorgorganisaties, woningcorporaties en zorgverzekeraars.

Deze magazines automatisch ontvangen? Meld u hier aan.
Volledig scherm