In de schijnwerpers

V.l.n.r. Yvonne Visser, algemeen coördinator Bruisnest, Jannette Nieboer, wethouder gemeente Waddinxveen en Hannah de Graaf tijdens de opening van het Bruisnest in Waddinxveen.

Gezien de doeltreffende werkwijze en resultaten in Gouda besloot het naburige Waddinxveen met initiatiefnemer Yvonne Visser rond de tafel te zitten om ook daar een Bruisnest te ontwikkelen. Sinds april is het tweede Bruisnest geopend.

Ontmoetingsplek

Het oude bankgebouw, aan de Kerkweg-Oost, is grondig gerenoveerd en oogt gloednieuw. Bij binnenkomst nodigen de lange tafel links en hoge werktafels rechts uit om meteen aan de slag te gaan. Langs de receptie voert een smalle gang met kleine kantoortjes naar nog een ruimte met grote tafels en een open keuken. Het is een kleurige mix van werkplekken, ruimte voor activiteiten en ruimte voor gezamenlijkheid.
De gemeente Waddinxveen daagde de vrijwilligers uit om vooral jongeren aan te trekken. En dat is meteen te merken. Laptops zijn ingeplugd, er klinkt zacht een geluidje uit een koptelefoon. “Hoi!”, terwijl de koptelefoon afgaat. “Ik maak een nieuwe poster voor de opleidingen die we hier gaan bieden”. Op de laptop is een strakke, eigentijdse poster te zien. Hier wordt gewerkt.

Win-winsituatie

In het pand heeft de gemeente, naast het Bruisnest, ook het kantoor van het team WadWijzer (preventieve zorg) gevestigd. Door de samenkomst is een mooie samenwerking ontstaan. Het gebeurt regelmatig dat een inwoner van het dorp zich bij het WadWijzer team aanmeldt, bijvoorbeeld voor het doorbreken van eenzaamheid. Een afspraak tot een eerste keer meedraaien in het Bruisnest is vervolgens gauw gemaakt. Bij praktische vragen kan WadWijzer mensen doorsturen naar het klussenteam van Het Bruisnest. Zij helpen bij kleine klussen en reparaties aan huis. “Omdat we dichtbij elkaar zitten, ervaren we dat we sneller schakelen en direct kunnen helpen”, vertelt Yvonne.

Medewerkers van WadWijzer werken niet alleen graag mét, maar ook in het Bruisnest. Gouke Bonsel, medewerker preventie team WadWijzer, GGZ in de wijk: “Het Bruisnest is één van de leukste flexwerkplekken in Waddinxveen. Het is een fijne plaats om elkaar te ontmoeten. De begane grond is voor een aantal WadWijzer collega’s een verlengstuk geworden van de werkplekken boven. We houden er pauze met een broodje of pannenkoek uit de Bruisnestkeuken. We zijn meer huisgenoten dan buren. Ik plan vaak werkafspraken in de ruimtes van het Bruisnest. De ontstane mengeling van medewerkers en inwoners is er een die voor mij het begrip ‘participatie’ goed raakt. En dit is nog maar het begin!”

Lees meer over het Bruisnest op de website.

Bruisen in Waddinxveen

Afscheidsinterview
voorzitter CCR Cor Postma

Begin mei is feestelijk afscheid genomen van Cor Postma, voorzitter van de centrale cliëntenraad (CCR). Hij nam een moeilijke beslissing en besloot na bijna vijf jaar te stoppen. Cor Postma woont op zichzelf en heeft geen zorg van Kwintes meer nodig, maar beschermd wonen en begeleiding aan huis gingen daaraan vooraf. Hij heeft nu als vrijwilliger een belangrijke functie in het wijkservicepunt Vollenhove. Kwintes werkt aan een nieuwe opzet van de medezeggenschap. Welke advies over medezeggenschap heeft hij voor medewerkers van Kwintes en voor cliënten? Wat is een onvergetelijk moment? Cor geeft antwoord op deze en meer vragen.

Hoe ben je in de CCR beland?
“Belangenbehartiging van bewoners en cliënten speelt al langer een grote rol in mijn leven. Eerder was ik lid van de regionale cliëntencommissie, secretaris van de regioraad Midden-West Utrecht en lid van de deelnemerscommissie van het voormalig dagactiviteitencentrum Accent in Zeist. Daarna ben ik gevraagd voor de CCR waar ik in 2014 voorzitter werd. We hebben veel veranderingen meegemaakt. Zoals de invoering van de Wmo en het nieuwe ECD (elektronische cliëntendossier). Ook een hele klus was het regelen van televisie en internet voor cliënten.”

Waar denk je met plezier aan terug?
“We hebben heel veel lol met elkaar gehad. Het was echt niet alleen maar kommer en kwel hoor! Waar ik met plezier op terugkijk is het samenwerken. Dat je samen aan hetzelfde doel werkt: het leven voor cliënten zo aangenaam mogelijk maken. We hebben dingen gedaan waar we trots op zijn. Tijdens de ontwikkeling van het nieuwe ECD en de Leefgebieden was er sprake van dat het leefgebied zingeving op zou gaan in de andere levensgebieden. Wij hebben het voor elkaar gekregen dat zingeving een apart levensgebied blijft. Ter bewustmaking is een werkgroep tools aan het ontwikkelen om het leefgebied meer handen en voeten te geven.”

Wat is een onvergetelijk moment?
“In juni 2012 bezocht ik vanuit de regioraad met anderen een aantal cliëntgestuurde projecten in New York. Tijdens een bezoek aan het vrijheidsbeeld had ik een beleving die ik voelde in al mijn vezels. Het zien van ‘Mevrouw Vrijheid’ bezorgde me kippenvel, zelfs nu nog. ‘Als zij die vrijheid kan pakken, dan kan ik het ook’, ging door me heen. Die ervaring had zoveel impact. Weer thuis in Nederland kwam ik in actie. Ik heb mijn medicijngebruik afgebouwd en ben ermee gestopt. Snel daarna kwam de CCR met de vraag of ik wilde toetreden tot het dagelijks bestuur.”

Wat was het meest moeilijk?
“Een grote verandering was de te maken ombuiging door de nieuwe organisatiestructuur binnen Kwintes. De medezeggenschap moest zich aan die veranderingen aanpassen. Dat ging gepaard met veel weerstand, want met name de regionale raden draaiden goed en dát moeten loslaten was voor veel leden pijnlijk. Je wilt dat alle neuzen dezelfde kant opgaan, maar dat kan niet als mensen willen vasthouden aan hoe het was. Het proces van aanpassen en ombuigen duurde lang. In december 2017 kwamen we met het advies voor de nieuwe opzet van de medezeggenschap. Maar er waren veel onderlinge verschillen van mening binnen de CCR en dat werd op den duur onwerkbaar. Op advies van een externe adviseur zijn we toen gestopt als CCR. Drie cliënten uit de CCR werken momenteel mee aan de voorbereiding van de nieuwe opzet. Het was voor mij lastig om op dat moment te stoppen als voorzitter van de CCR. Ik hoop dat de nieuwe CCR met een nieuwe voorzitter snel van start gaat.”

Heb je geleerd van je voorzitterschap?

“Door het voorzitterschap ontdekte ik mijn bestuurlijke capaciteiten en dat kantoorwerk leuk is. Verder is mijn doorzettingsvermogen behoorlijk op de proef gesteld. Dat ik voorzitter was van de CCR is een hele eer. Ik had beloofd mijn stinkende best te doen. Nou, dat heb ik gedaan.”

Wat heeft deelname aan de CCR betekent voor je herstel?
“Het heeft me veel gebracht, zoals het gevoel dat ik van waarde ben. Ik ben een stijfkop, maar dat komt goed van pas als je opkomt voor het belang van 8.000 cliënten. Het belang van anderen zit altijd in mijn hoofd, het is mijn drijfveer. Het is niet zwart óf wit; er zijn heel veel nuances die daar tussenin zitten. De grootste stap naar herstel is toch wel het bezoek aan het vrijheidsbeeld in New York geweest. Dat had zóveel impact.”

Wat doe je nu?
“Ik heb een stap in een andere richting gezet. Als vrijwilliger heb ik nu een belangrijke functie in het wijkservicepunt Vollenhove. Ik ben de verbindende factor tussen het wijkservicepunt en het ontmoetingscentrum Vollenhove. Ik wijs bijvoorbeeld bezoekers van het wijkservicepunt op de aanwezigheid van het ontmoetingscentrum. Het heeft niets met raadswerk te maken en daardoor voelt het als een nieuwe start.”

Welke advies heb je voor Kwintes medewerkers als het gaat om medezeggenschap?
“Houd het belang van cliënten voor ogen. Het toverwoord is presentie. Er zíjn voor cliënten is zo belangrijk. Andere dingen komen dan als vanzelf. Presentie is niet aan tijd en plaats gebonden. Het is daar waar mensen bij elkaar zijn en echt luisteren naar elkaar zonder oordeel. En betuttel niet.”

Wat wil je aan cliënten meegeven over medezeggenschap?
“Medezeggenschap is belangrijk. Laat je stem horen! Door kenbaar te maken wat je wilt, kunnen stappen worden gezet. Vraag jezelf af wat voor stem je wilt hebben; is dat in de regioraad, in de CCR of naar de gemeente toe? Bij een medezeggenschapsrol in de lokale raad gaat het over jou en wat er gebeurt op jouw locatie. In de CCR gaat het over opkomen voor het belang van 8.000 cliënten. Daarbij is het heel leerzaam: je leert samenwerken met anderen en leert luisteren naar de mening van anderen.”

Wat is jouw belangrijkste advies aan de nieuwe voorzitter?
“Luister naar de mening van de raad. Dat kan wanneer je oprecht luistert naar anderen en loskomt van je eigen mening. Breng jezelf op de hoogte van wat een gemeente wil, want dat is bij elke gemeente anders. Blijf praten over wat je voor cliënten voor ogen hebt. Denk overstijgend, je hebt immers te maken met het belang van jezelf en 8.000 andere cliënten. Hetzelfde geldt trouwens voor medewerkers. Je werkt in het belang van de cliënt. Dáár gaat het om. Zodra de nieuwe voorzitter er is, wil ik best een en ander uitleggen. Oude liefde roest niet.”

De Centrale Cliëntenraad zoekt raadsleden*! Dé kans om op verschillende manieren invloed uit te oefenen binnen Kwintes. En het gezamenlijk belang van de cliënten van Kwintes te behartigen. Meer informatie? Neem contact op met Wilma de Mooij: wilma.demooij@kwintes.nl.

*Voor de centrumgemeenten Almere, Amersfoort, Hilversum, Utrecht en Gouda. Per 1 oktober 2018 gaat de vernieuwde cliëntenmedezeggenschap binnen Kwintes van start.

Hoe ziet de ideale wooncommunity voor jongeren eruit?
Voor een project rondom wooncommunity’s voor jongeren werden drie bewoners en twee persoonlijk begeleiders uitgenodigd door de Britse woningbouwvereniging Clarion. De opdracht van het project, de Future Proof Challenge: waar moet zo’n community allemaal aan voldoen? En hoe maak je het toekomstbestendig? Roy, Kevin, Mighela, Marianne en Ruth namen deel aan deze Challenge in Birmingham.

Welke oplossingen hebben jullie bedacht voor de aspecten waar jongeren tegenaan lopen bij het zelfstandig wonen - met als achterliggende gedachte welke voorzieningen een community moet hebben? 
“Sociale interactie is heel belangrijk om te voorkomen dat je jezelf afsluit van anderen. Daarom zijn, naast de eigen, veilige woonplek, gemeenschappelijke ruimtes om samen te komen en contacten te leggen onmisbaar. We hebben nagedacht over het creëren van speelplaatsen en ontmoetingsplaatsen om buiten te zijn en mogelijkheden om te sporten. Daarnaast is bedacht om zelfvoorzienend te zijn met een moestuin, etc. en de oogst aan te bieden in een gratis winkel.”

Wat echt belangrijk is voor jongeren hebben jullie gebundeld tot een conceptidee voor een nieuwe ideale community, wat is het resultaat? 

“Met rietjes, karton, knijpers en dergelijke hebben we in mini-formaat een straat, onze ideale wooncommunity, ontworpen. Het is een lange straat met op meerdere plekken gekleurde, kleine studio’s in een cirkel gebouwd. Er zijn voorzieningen die ervoor zorgen dat je iets te doen hebt en er bovendien voor zorgen dat de community zelfvoorzienend is. Zoals sportvelden, winkels, supermarkt, onderwijs, financieel support, een religieuze plek, werkgelegenheid, moestuin. Deze liggen rondom de gemeenschappelijke ruimte, waar plek is voor contact, samen koken en eten. De zelfbedachte straat is gepresenteerd tijdens het conferentie ‘Room for Young People’, waar allerlei verschillende woningcoöperaties bij elkaar kwamen om te kijken wat goed is voor jongeren rondom wonen en welzijn.”

Welk idee hebben jullie meegenomen naar huis? 

“We waren tijdens ons bezoek ook bij de Youth Award Ceremony. Daar ontmoetten we Colin Falconer die eerder in Nederland een workshop Advanced Thinking gaf op een symposium voor jongerenteams van Kwintes. Het idee van de Youth Award Ceremony is het onderzoeken waard. Het zou mooi zijn wanneer iets dergelijks binnen Kwintes gerealiseerd kan worden. Jongeren die zich inzetten voor de community en andere jongeren inspireren en helpen, krijgen tijdens deze bijeenkomst onderscheidingen uitgereikt. Het simpele concept doet de genomineerden veel goed; het geeft de jongeren zichtbaar een boost en het motiveert om het goede werk te blijven doen en anderen te blijven inspireren. Het was fantastisch om te zien hoe gewaardeerd zij zich voelden en hoe trots ze op zichzelf waren.”

Hoe hebben jullie deze ervaring beleefd? 

Kevin: “In eerste instantie zag ik er tegenop, maar dat heb ik weten te overwinnen. Ik ben blij dat ik ben gegaan. De ontmoeting met de Engelsen had ik niet willen missen. Ze zijn heel sociaal en minder oordelend dan in Nederland.” Roy: “Het was voor mij een test om te ervaren hoe ik met nieuwe prikkels omga. Ik ben trots dat ik het ben aangegaan, mijzelf daarin heb overwonnen. Het was een mooie, nieuwe ervaring.” Ruth: “Wij zijn enorm trots, want wat een overwinningen lieten zij zien! Gewoon in het Engels presenteren voor 100 man, zo knap! Het was goed en heel gezellig. Wij gingen met nieuwe ideeën naar huis en zijn verrast over hoe Britse woningcoöperaties investeren in jongeren en afhankelijk zijn van elkaar hierin. Een beweging die we in Nederland ook hopen te zien en eventueel aan bij mogen dragen.”

De uitwisseling kreeg onlangs een vervolg. Drie medewerkers van Clarion Futures en drie youth ambassadors bezochten Amersfoort. Het programma stond in het teken van nog meer ervaring en kennis met elkaar delen. Er was een rondleiding bij WijCk Wonen en een presentatie over dit woonconcept. Een fietstocht naar Wijkcentrum de Driehoek, een bezoek aan een woonlocatie voor jongeren en een toer door de stad Amersfoort. Tot slot gaven twee mensen van Clarion Futures een presentatie aan twee afgevaardigden van woningcorporatie Portaal. Ruth: “Voor ons een mooie gelegenheid om lijntjes te leggen. De manier waarop Britse woningcoöperaties investeren in jongeren en het idee om dit ook in Nederland te doen, laat ons namelijk niet los.”

Future Proof

Ruth: “We zijn verrast over hoe Britse woningcoöperaties investeren in jongeren”

In de schijnwerpers

Bruisen in Waddinxveen

Gezien de doeltreffende werkwijze en resultaten in Gouda besloot het naburige Waddinxveen met initiatiefnemer Yvonne Visser rond de tafel te zitten om ook daar een Bruisnest te ontwikkelen. Sinds april is het tweede Bruisnest geopend.

Ontmoetingsplek

Het oude bankgebouw, aan de Kerkweg-Oost, is grondig gerenoveerd en oogt gloednieuw. Bij binnenkomst nodigen de lange tafel links en hoge werktafels rechts uit om meteen aan de slag te gaan. Langs de receptie voert een smalle gang met kleine kantoortjes naar nog een ruimte met grote tafels en een open keuken. Het is een kleurige mix van werkplekken, ruimte voor activiteiten en ruimte voor gezamenlijkheid.
De gemeente Waddinxveen daagde de vrijwilligers uit om vooral jongeren aan te trekken. En dat is meteen te merken. Laptops zijn ingeplugd, er klinkt zacht een geluidje uit een koptelefoon. “Hoi!”, terwijl de koptelefoon afgaat. “Ik maak een nieuwe poster voor de opleidingen die we hier gaan bieden”. Op de laptop is een strakke, eigentijdse poster te zien. Hier wordt gewerkt.

Win-winsituatie

In het pand heeft de gemeente, naast het Bruisnest, ook het kantoor van het team WadWijzer (preventieve zorg) gevestigd. Door de samenkomst is een mooie samenwerking ontstaan. Het gebeurt regelmatig dat een inwoner van het dorp zich bij het WadWijzer team aanmeldt, bijvoorbeeld voor het doorbreken van eenzaamheid. Een afspraak tot een eerste keer meedraaien in het Bruisnest is vervolgens gauw gemaakt. Bij praktische vragen kan WadWijzer mensen doorsturen naar het klussenteam van Het Bruisnest. Zij helpen bij kleine klussen en reparaties aan huis. “Omdat we dichtbij elkaar zitten, ervaren we dat we sneller schakelen en direct kunnen helpen”, vertelt Yvonne.

Medewerkers van WadWijzer werken niet alleen graag mét, maar ook in het Bruisnest. Gouke Bonsel, medewerker preventie team WadWijzer, GGZ in de wijk: “Het Bruisnest is één van de leukste flexwerkplekken in Waddinxveen. Het is een fijne plaats om elkaar te ontmoeten. De begane grond is voor een aantal WadWijzer collega’s een verlengstuk geworden van de werkplekken boven. We houden er pauze met een broodje of pannenkoek uit de Bruisnestkeuken. We zijn meer huisgenoten dan buren. Ik plan vaak werkafspraken in de ruimtes van het Bruisnest. De ontstane mengeling van medewerkers en inwoners is er een die voor mij het begrip ‘participatie’ goed raakt. En dit is nog maar het begin!”

Lees meer over het Bruisnest op de website.

Foto v.l.n.r. Yvonne Visser, algemeen coördinator Bruisnest, Jannette Nieboer, wethouder gemeente Waddinxveen en Hannah de Graaf tijdens de opening van het Bruisnest in Waddinxveen.

Afscheidsinterview
voorzitter CCR

Cor Postma

Begin mei is feestelijk afscheid genomen van Cor Postma, voorzitter van de centrale cliëntenraad (CCR). Hij nam een moeilijke beslissing en besloot na bijna vijf jaar te stoppen. Cor Postma woont op zichzelf en heeft geen zorg van Kwintes meer nodig, maar beschermd wonen en begeleiding aan huis gingen daaraan vooraf. Hij heeft nu als vrijwilliger een belangrijke functie in het wijkservicepunt Vollenhove. Kwintes werkt aan een nieuwe opzet van de medezeggenschap. Welke advies over medezeggenschap heeft hij voor medewerkers van Kwintes en voor cliënten? Wat is een onvergetelijk moment? Cor geeft antwoord op deze en meer vragen.

Hoe ben je in de CCR beland?
“Belangenbehartiging van bewoners en cliënten speelt al langer een grote rol in mijn leven. Eerder was ik lid van de regionale cliëntencommissie, secretaris van de regioraad Midden-West Utrecht en lid van de deelnemerscommissie van het voormalig dagactiviteitencentrum Accent in Zeist. Daarna ben ik gevraagd voor de CCR waar ik in 2014 voorzitter werd. We hebben veel veranderingen meegemaakt. Zoals de invoering van de Wmo en het nieuwe ECD (elektronische cliëntendossier). Ook een hele klus was het regelen van televisie en internet voor cliënten.”

Waar denk je met plezier aan terug?
“We hebben heel veel lol met elkaar gehad. Het was echt niet alleen maar kommer en kwel hoor! Waar ik met plezier op terugkijk is het samenwerken. Dat je samen aan hetzelfde doel werkt: het leven voor cliënten zo aangenaam mogelijk maken. We hebben dingen gedaan waar we trots op zijn. Tijdens de ontwikkeling van het nieuwe ECD en de Leefgebieden was er sprake van dat het leefgebied zingeving op zou gaan in de andere levensgebieden. Wij hebben het voor elkaar gekregen dat zingeving een apart levensgebied blijft. Ter bewustmaking is een werkgroep tools aan het ontwikkelen om het leefgebied meer handen en voeten te geven.”

Wat is een onvergetelijk moment?
“In juni 2012 bezocht ik vanuit de regioraad met anderen een aantal cliëntgestuurde projecten in New York. Tijdens een bezoek aan het vrijheidsbeeld had ik een beleving die ik voelde in al mijn vezels. Het zien van ‘Mevrouw Vrijheid’ bezorgde me kippenvel, zelfs nu nog. ‘Als zij die vrijheid kan pakken, dan kan ik het ook’, ging door me heen. Die ervaring had zoveel impact. Weer thuis in Nederland kwam ik in actie. Ik heb mijn medicijngebruik afgebouwd en ben ermee gestopt. Snel daarna kwam de CCR met de vraag of ik wilde toetreden tot het dagelijks bestuur.”

Wat was het meest moeilijk?
“Een grote verandering was de te maken ombuiging door de nieuwe organisatiestructuur binnen Kwintes. De medezeggenschap moest zich aan die veranderingen aanpassen. Dat ging gepaard met veel weerstand, want met name de regionale raden draaiden goed en dát moeten loslaten was voor veel leden pijnlijk. Je wilt dat alle neuzen dezelfde kant opgaan, maar dat kan niet als mensen willen vasthouden aan hoe het was. Het proces van aanpassen en ombuigen duurde lang. In december 2017 kwamen we met het advies voor de nieuwe opzet van de medezeggenschap. Maar er waren veel onderlinge verschillen van mening binnen de CCR en dat werd op den duur onwerkbaar. Op advies van een externe adviseur zijn we toen gestopt als CCR. Drie cliënten uit de CCR werken momenteel mee aan de voorbereiding van de nieuwe opzet. Het was voor mij lastig om op dat moment te stoppen als voorzitter van de CCR. Ik hoop dat de nieuwe CCR met een nieuwe voorzitter snel van start gaat.”

Heb je geleerd van je voorzitterschap?

“Door het voorzitterschap ontdekte ik mijn bestuurlijke capaciteiten en dat kantoorwerk leuk is. Verder is mijn doorzettingsvermogen behoorlijk op de proef gesteld. Dat ik voorzitter was van de CCR is een hele eer. Ik had beloofd mijn stinkende best te doen. Nou, dat heb ik gedaan.”

Wat heeft deelname aan de CCR betekent voor je herstel?
“Het heeft me veel gebracht, zoals het gevoel dat ik van waarde ben. Ik ben een stijfkop, maar dat komt goed van pas als je opkomt voor het belang van 8.000 cliënten. Het belang van anderen zit altijd in mijn hoofd, het is mijn drijfveer. Het is niet zwart óf wit; er zijn heel veel nuances die daar tussenin zitten. De grootste stap naar herstel is toch wel het bezoek aan het vrijheidsbeeld in New York geweest. Dat had zóveel impact.”

Wat doe je nu?
“Ik heb een stap in een andere richting gezet. Als vrijwilliger heb ik nu een belangrijke functie in het wijkservicepunt Vollenhove. Ik ben de verbindende factor tussen het wijkservicepunt en het ontmoetingscentrum Vollenhove. Ik wijs bijvoorbeeld bezoekers van het wijkservicepunt op de aanwezigheid van het ontmoetingscentrum. Het heeft niets met raadswerk te maken en daardoor voelt het als een nieuwe start.”

Welke advies heb je voor Kwintes medewerkers als het gaat om medezeggenschap?
“Houd het belang van cliënten voor ogen. Het toverwoord is presentie. Er zíjn voor cliënten is zo belangrijk. Andere dingen komen dan als vanzelf. Presentie is niet aan tijd en plaats gebonden. Het is daar waar mensen bij elkaar zijn en echt luisteren naar elkaar zonder oordeel. En betuttel niet.”

Wat wil je aan cliënten meegeven over medezeggenschap?
“Medezeggenschap is belangrijk. Laat je stem horen! Door kenbaar te maken wat je wilt, kunnen stappen worden gezet. Vraag jezelf af wat voor stem je wilt hebben; is dat in de regioraad, in de CCR of naar de gemeente toe? Bij een medezeggenschapsrol in de lokale raad gaat het over jou en wat er gebeurt op jouw locatie. In de CCR gaat het over opkomen voor het belang van 8.000 cliënten. Daarbij is het heel leerzaam: je leert samenwerken met anderen en leert luisteren naar de mening van anderen.”

Wat is jouw belangrijkste advies aan de nieuwe voorzitter?
“Luister naar de mening van de raad. Dat kan wanneer je oprecht luistert naar anderen en loskomt van je eigen mening. Breng jezelf op de hoogte van wat een gemeente wil, want dat is bij elke gemeente anders. Blijf praten over wat je voor cliënten voor ogen hebt. Denk overstijgend, je hebt immers te maken met het belang van jezelf en 8.000 andere cliënten. Hetzelfde geldt trouwens voor medewerkers. Je werkt in het belang van de cliënt. Dáár gaat het om. Zodra de nieuwe voorzitter er is, wil ik best een en ander uitleggen. Oude liefde roest niet.”

De Centrale Cliëntenraad zoekt raadsleden*! Dé kans om op verschillende manieren invloed uit te oefenen binnen Kwintes. En het gezamenlijk belang van de cliënten van Kwintes te behartigen. Meer informatie? Neem contact op met Wilma de Mooij: wilma.demooij@kwintes.nl.

*Voor de centrumgemeenten Almere, Amersfoort, Hilversum, Utrecht en Gouda. Per 1 oktober 2018 gaat de vernieuwde cliëntenmedezeggenschap binnen Kwintes van start.

Future Proof

Hoe ziet de ideale wooncommunity voor jongeren eruit?
Voor een project rondom wooncommunity’s voor jongeren werden drie bewoners en twee persoonlijk begeleiders uitgenodigd door de Britse woningbouwvereniging Clarion. De opdracht van het project, de Future Proof Challenge: waar moet zo’n community allemaal aan voldoen? En hoe maak je het toekomstbestendig? Roy, Kevin, Mighela, Marianne en Ruth namen deel aan deze Challenge in Birmingham.

Welke oplossingen hebben jullie bedacht voor de aspecten waar jongeren tegenaan lopen bij het zelfstandig wonen - met als achterliggende gedachte welke voorzieningen een community moet hebben? 
“Sociale interactie is heel belangrijk om te voorkomen dat je jezelf afsluit van anderen. Daarom zijn, naast de eigen, veilige woonplek, gemeenschappelijke ruimtes om samen te komen en contacten te leggen onmisbaar. We hebben nagedacht over het creëren van speelplaatsen en ontmoetingsplaatsen om buiten te zijn en mogelijkheden om te sporten. Daarnaast is bedacht om zelfvoorzienend te zijn met een moestuin, etc. en de oogst aan te bieden in een gratis winkel.”

Wat echt belangrijk is voor jongeren hebben jullie gebundeld tot een conceptidee voor een nieuwe ideale community, wat is het resultaat? 

“Met rietjes, karton, knijpers en dergelijke hebben we in mini-formaat een straat, onze ideale wooncommunity, ontworpen. Het is een lange straat met op meerdere plekken gekleurde, kleine studio’s in een cirkel gebouwd. Er zijn voorzieningen die ervoor zorgen dat je iets te doen hebt en er bovendien voor zorgen dat de community zelfvoorzienend is. Zoals sportvelden, winkels, supermarkt, onderwijs, financieel support, een religieuze plek, werkgelegenheid, moestuin. Deze liggen rondom de gemeenschappelijke ruimte, waar plek is voor contact, samen koken en eten. De zelfbedachte straat is gepresenteerd tijdens het conferentie ‘Room for Young People’, waar allerlei verschillende woningcoöperaties bij elkaar kwamen om te kijken wat goed is voor jongeren rondom wonen en welzijn.”

Welk idee hebben jullie meegenomen naar huis? 

“We waren tijdens ons bezoek ook bij de Youth Award Ceremony. Daar ontmoetten we Colin Falconer die eerder in Nederland een workshop Advanced Thinking gaf op een symposium voor jongerenteams van Kwintes. Het idee van de Youth Award Ceremony is het onderzoeken waard. Het zou mooi zijn wanneer iets dergelijks binnen Kwintes gerealiseerd kan worden. Jongeren die zich inzetten voor de community en andere jongeren inspireren en helpen, krijgen tijdens deze bijeenkomst onderscheidingen uitgereikt. Het simpele concept doet de genomineerden veel goed; het geeft de jongeren zichtbaar een boost en het motiveert om het goede werk te blijven doen en anderen te blijven inspireren. Het was fantastisch om te zien hoe gewaardeerd zij zich voelden en hoe trots ze op zichzelf waren.”

Hoe hebben jullie deze ervaring beleefd? 

Kevin: “In eerste instantie zag ik er tegenop, maar dat heb ik weten te overwinnen. Ik ben blij dat ik ben gegaan. De ontmoeting met de Engelsen had ik niet willen missen. Ze zijn heel sociaal en minder oordelend dan in Nederland.” Roy: “Het was voor mij een test om te ervaren hoe ik met nieuwe prikkels omga. Ik ben trots dat ik het ben aangegaan, mijzelf daarin heb overwonnen. Het was een mooie, nieuwe ervaring.” Ruth: “Wij zijn enorm trots, want wat een overwinningen lieten zij zien! Gewoon in het Engels presenteren voor 100 man, zo knap! Het was goed en heel gezellig. Wij gingen met nieuwe ideeën naar huis en zijn verrast over hoe Britse woningcoöperaties investeren in jongeren en afhankelijk zijn van elkaar hierin. Een beweging die we in Nederland ook hopen te zien en eventueel aan bij mogen dragen.”

De uitwisseling kreeg onlangs een vervolg. Drie medewerkers van Clarion Futures en drie youth ambassadors bezochten Amersfoort. Het programma stond in het teken van nog meer ervaring en kennis met elkaar delen. Er was een rondleiding bij WijCk Wonen en een presentatie over dit woonconcept. Een fietstocht naar Wijkcentrum de Driehoek, een bezoek aan een woonlocatie voor jongeren en een toer door de stad Amersfoort. Tot slot gaven twee mensen van Clarion Futures een presentatie aan twee afgevaardigden van woningcorporatie Portaal. Ruth: “Voor ons een mooie gelegenheid om lijntjes te leggen. De manier waarop Britse woningcoöperaties investeren in jongeren en het idee om dit ook in Nederland te doen, laat ons namelijk niet los.”

Kwintes magazine en Jaarbeeld zijn voor alle organisaties met een maatschappelijke taak, zoals gemeenten, wijkteams, huisartsen, zorgorganisaties, woningcorporaties en zorgverzekeraars.

Deze magazines automatisch ontvangen? Meld u hier aan.
Volledig scherm