Wat kom je tegen bij het zetten van stappen in het leven? Hoe noem jij door- en uitstromen? Ahmet Türkmen doorbreekt graag taboes en vindt het belangrijk dat alles bespreekbaar is. Wat helpt wel en wat helpt niet in het herstelproces?

5 VRAGEN

AAN AHMET TÜRKMEN

5

vragen aan
Ahmet Türkmen

Wat kom je tegen bij het zetten van stappen in het leven? Hoe noem jij door- en uitstromen? Ahmet Türkmen doorbreekt graag taboes en vindt het belangrijk dat alles bespreekbaar is. Wat helpt wel en wat helpt niet in het herstelproces?

Wat helpt bij het
zetten van stappen
in het leven?

“Onderschat nooit de kracht van woorden. Het is belangrijk om te beseffen dat de impact van de woorden die je gebruikt om iets te zeggen, groot is. Als iemand iets zegt, kan het zijn dat je dat gaat geloven en dat je ernaar gaat handelen. Ik ontdekte dit tijdens mijn herstel. Als iemand ‘in zijn kracht zetten’ zei, dan dacht ik: dat kan niet. Je kunt iemand stimuleren om in z’n eigen kracht te gaan staan, maar iemand erin zetten, nee. Wat mij heeft geholpen is dat ik leerde naar mijzelf te kijken, naar wat mijn aandeel is in het geheel, wat mijn gedrag met anderen doet. Ook leerde ik echt luisteren naar de ervaringen van anderen én ik leerde te zijn zoals ik ben.”

Welke moeilijkheden
kom je tegen?

“Waar ik moeite mee heb, is ongevraagd advies. Want ik vraag niet om advies, ik wil dat iemand naar mij luistert, meer niet. In de tijd dat ik verslaafd was, vulden mensen in mijn omgeving dingen voor mij in. Ze stigmatiseerden ook. De taboes en vooroordelen die ik tegenkwam maakten het niet makkelijker. De buitenkant zegt niets over iemands binnenkant, over de eigen ik. Daarom bedacht ik de Stigmajas, met labels van woorden die mensen vaak op een verslaafde plakken. Ik ben, nadat ik acht jaar geleden clean werd, nu weer het kind dat ik ooit was. Daar was heel veel bewustwording voor nodig. Ik ben iemand die mensen een goed gevoel wil geven, ik ben een knuffelaar. Nu kom ik bij mensen en op plekken waar ik alleen maar van kon dromen. Omdat ik in deze baan mee kan denken met mensen, hoop uitstraal en cursussen verzorg.”

Hoe is de rol van je eigen netwerk en familie in het herstel?

“Ik heb meerdere keren geprobeerd op eigen houtje en vanuit de familie te stoppen, maar het volhouden lukte niet. Mijn familie zei bijvoorbeeld: ‘Je moet gaan trouwen, werken, etc.’. Maar dat werkte niet. Het kwam niet uit mezelf. Ik wilde dat mijn vader trots op me was, als zoon wilde ik hem steunen. Omdat het niet lukte, schaamde ik mij. Mijn familie is heel belangrijk, ik heb altijd veel steun van ze gehad, maar de steun die ik kreeg hielp niet. In het herstelproces zag ik steeds helderder hoe mensen leven en met elkaar omgaan, dat vond ik confronterend. Het is belangrijk om je bewust te worden van de keuzes die je hebt. Zo kies ik nu met wie ik wel en met wie ik geen contact wil hebben. Ik nam bewust afstand van sommige familieleden omdat het nu lastig is om daarmee om te gaan en het niet goed is voor mij. Een ander voorbeeld is dat ik niet wist hoe ik zelfstandig een woning moest onderhouden. Dat werd altijd voor me gedaan. Nu ben ik mij ervan bewust dat ik het zelf moet doen. Ook besef ik de gelijkwaardigheid van man en vrouw, de kracht van dankbaarheid en het belang van het tonen van gevoel en emotie.”

“Doorstromen klinkt alsof je ergens binnenkomt en op een soort lopende band belandt. Het gaat over je herstelproces, over de weg die je inslaat. ‘Na de behandeling’ vind ik een meer passende term. Nazorg is ook zo’n vervelend woord. Alsof je nog steeds zorg nodig hebt. Het begint en eindigt altijd bij jezelf. Zorgen voor jezelf dus. Jij bent degene die steun wenst en moet kiezen.”

“Als kind heb je de mooiste dromen over wat je later wil worden. Geen enkel kind droomt ervan verslaafd te raken. Het kan iedereen overkomen. Het gaat erom hoe je ermee omgaat, als betrokkene, als naaste. Wat ik hiermee wil zeggen is: een mens is meer dan zijn verslaving of psychisch probleem. Wat er ook gebeurt, je bent en blijft mens. Tot slot: ik ben heel blij met de keuze te werken als medewerker Herstelondersteuning bij Kwintes en kijk ernaar uit mooie dingen te doen.” 

Durf te dromen en te doen, is het motto van Ahmet, sinds mei het nieuwe gezicht bij Kwintes’ bureau Herstelondersteuning. Ahmet werkt in de regio Gooi en Vechtstreek, in samenwerking met de gemeente, GGz Centraal en andere organisaties, aan herstel binnen en buiten Kwintes. Hij is actief op het gebied van zelfhulp en ontmoeting. In het najaar start hij met het geven van herstelcursussen. Daarnaast verscheen in september een boek over zijn jarenlange verslaving aan harddrugs met name in relatie tot zijn Turkse achtergrond. Ahmet doorbreekt graag taboes en vindt het belangrijk dat alles bespreekbaar gemaakt wordt.

Het boek Taboe gaat over taboes, stigma’s en vooroordelen rondom verslaving binnen de Turkse gemeenschap met een stukje theorie, ervaringen van mensen uit de Turkse cultuur en Ahmet’s levensverhaal. Het boek is geschreven door Linda de Waart o.a. journalist van LEF magazine en is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van Social Run/Samen Sterk zonder Stigma en psychiater Bram Bakker, Uitgeverij Lucht. U kunt het boek bestellen via 
https://uitgeverijlucht.nl/.
 
We geven drie boeken weg. Interesse? Stuur de reden waarom u dit boek hebben wil met uw naam en mailadres vóór 1 november naar
communicatie@kwintes.nl.

Ahmet geeft vanuit zijn bedrijf Herstelkompas presentaties met de Stigmajas. Ook geeft hij lezingen om een zeer divers publiek te laten ervaren dat een mens veel meer is dan zijn verslaving of psychisch probleem, met als doel taboes, stigma’s, zelfstigma’s en vooroordelen te bespreken en te doorbreken. Meer info of contact met Ahmet? Mail naar

ahmet.turkmen@kwintes.nl.

Waar denk je aan als je de term door- en uitstromen hoort en hoe noem jij het?

Wil je nog iets delen met de lezers van het magazine?

Kwintes biedt naastbetrokkenen familieondersteuning aan. Uniek is dat de naastbetrokkene centraal staat en niet de cliënt. Grondleggers zijn Tiny van Hees, werkzaam bij Altrecht, en Tom Rusting, als vrijwilliger verbonden aan Ypsilon over familieondersteuning. Tiny: “Door naastbetrokkenen goed te informeren, te ondersteunen en te motiveren, blijven zij beter op de been en kunnen de cliënt beter helpen om het leven weer op de rails te krijgen. Zo dragen we bij aan het herstelproces van de cliënt. De kwaliteit van leven wordt voor zowel de naastbetrokkenen als de cliënt beter.” Tom: “De ervaringsdeskundige familieondersteuners gebruiken andere, vaak duidelijker woorden. Kunnen indirecter zijn. Niet: u moet zó handelen, maar: ik heb bij mijn eigen zoon zó gehandeld en dat bleek te werken.” De ondersteuning wordt gegeven door een vrijwillige ervaringsdeskundige familieondersteuner samen met een professionele ondersteuner van Kwintes. Een ervaringsdeskundige familieondersteuner heeft zélf een familielid met een vergelijkbare kwetsbaarheid, veel praktische kennis en begrijpt als geen ander de problemen en de zorgen van de naastbetrokkenen van de cliënt. Hun ervaring maakt het verschil.

Overweldigende belangstelling
“Mensen willen familieondersteuner zijn”, vertelt Marian Bont, adviseur informele zorg. “Een reden die vaak door hen wordt genoemd, is omdat ze dat zelf zo gemist hebben toen zij het moeilijk hadden. Dit jaar is een wervingscampagne gestart. De eerstvolgende tweedaagse training voor professionele en vrijwillige ervaringsdeskundige familieondersteuners vindt plaats op donderdag 1 en donderdag 8 november. Vooral in de Gooi en Vechtstreek en rond Amersfoort is behoefte aan nieuwe familieondersteuners. Belangstelling?
Kijk voor meer info op kwintes.nl of mail naar vrijwilligerswerk@kwintes.nl o.v.v. uw naam, adres en familieondersteuning.

Kwintes magazine en Jaarbeeld zijn voor alle organisaties met een maatschappelijke taak, zoals gemeenten, wijkteams, huisartsen, zorgorganisaties, woningcorporaties en zorgverzekeraars.

Deze magazines automatisch ontvangen? Meld u hier aan.
Volledig scherm