Wat heeft Kwintes in 2018 gerealiseerd om tot een werkelijke transformatie te komen: meer mensen die, waar mogelijk, in een eigen woning wonen met meer eigen regie en welbevinden en meer mogelijkheden voor daginvulling of werk? Wat kwamen wij onderweg tegen? 
Lees wat Jan Willem van Zuthem en Ineke van Hooff, 
raad van bestuur van Kwintes, vertellen.

“De ambitie is om steeds meer mensen zelfstandig
te laten wonen met de best passende begeleiding”

Focus op samen werken aan
steeds betere zorg

Hoe kijkt Kwintes terug op 2018 en wat zijn belangrijke mijlpalen?
“Wij kijken terug op een productief 2018. Het jaar begon met de juridische fusie met de RIBW Gooi & Vechtstreek. Het was, anderhalf jaar na de bestuurlijke fusie, de afronding van een proces waarin beide organisaties zijn geïntegreerd.

Met gemeenten is intensief overlegd over de ambitie om steeds meer mensen zelfstandig te laten wonen. Kwintes ontwikkelde hiervoor een nieuw begeleidings- en woonconcept, genaamd Gewoon Thuis. Deze vorm van begeleiden bestaat uit de combinatie van 7 x 24 uur begeleiding aan huis, logeerplekken en nieuwe werkwijzen omtrent herstel, werken & leren en het sociaal netwerk in combinatie met zelfstandig wonen. Met Gewoon Thuis kunnen cliënten met een beschikking voor beschermd wonen zelfstandig gaan (of blijven) wonen. De eerste ervaringen vanuit een achttal pilots zijn positief, wat ons enthousiasmeert om Gewoon Thuis door te zetten. Wetenschappelijk onderzoek wordt in 2019 ingezet om de resultaten van Gewoon Thuis zorgvuldig te monitoren.”

Zijn er stappen gezet rondom nieuwe technologieën in de zorg?
“Voor nieuwe vormen van begeleiding en zelfstandig wonen is de inzet van moderne technologieën nodig. Daarom zijn wij gestart met een innovatielab. Zo onderzoeken wij welke technologieën ingezet kunnen worden om de zorg te verbeteren. Wij proberen hierbij zoveel mogelijk samen te werken met partners. In 2018 zijn wij in elk geval begonnen met meer hulp op afstand waarbij wij gebruik maken van beeldbellen, bijvoorbeeld met Skype.

Naast dit soort modernere contactmogelijkheden zijn voor cliënten die zelfstandig wonen vooral sociale contacten en dagbesteding van belang. Daarom zijn in 2018 wederom verschillende inloop- en wijkservicecentra geopend.”

Wat betekenen de nieuwe ontwikkelingen voor cliënten?
“Voor menig cliënt brengt deze tijd een periode van onzekerheid met zich mee. Veel cliënten willen zelfstandig wonen. Hierbij is het belangrijk om hen mee te nemen in nieuwe ontwikkelingen. En ervoor te zorgen dat zij zelf kunnen kiezen hoe zij begeleid willen worden. De medezeggenschap van cliënten is voor ons van groot belang. Daarom is de medezeggenschap afgelopen jaar opnieuw vormgegeven met onder andere meer aandacht voor adviseren door cliënten over gemeentelijk beleid. De tevredenheid van cliënten meten wij constant bij de jaarlijkse evaluatie van begeleidingsplannen. Wij zijn blij dat onze cliënten ons waarderen met een 7,8 ondanks de roerige tijden.”

Welke uitdagingen komen jullie onderweg zoal tegen?

“Het afgelopen jaar stond de opvang sterk onder druk. In heel Nederland zijn steeds meer mensen aangewezen op dag- of nachtopvang. Door een gebrek aan woningen zijn er steeds minder uitstroommogelijkheden. Samen met de Federatie Opvang willen wij onderzoeken hoe andere vormen van opvang kunnen voorkomen dat mensen lange tijd in de opvang moeten verblijven.

In 2018 werd de Algemene Verordening Gegevensbescherming verplicht. Deze belangrijke wet moet de privacy van onze cliënten nog beter beschermen. Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan certificering op het terrein van informatieveiligheid.”

Hoe beweegt Kwintes mee op de veranderingen in de zorg om met elkaar te werken aan steeds betere zorg?
“Ook binnen de organisatie zijn in 2018 veel ontwikkelingen geweest. Zo is een nieuwe structuur opgezet waardoor gewerkt wordt vanuit drie pijlers: Zorg, Wonen en Markt. Dit is nodig om zorginnovaties voortvarend aan te pakken. En voor het aangaan en verantwoorden van de contracten die Kwintes jaarlijks overeenkomt met gemeenten. De pijler Zorg bestaat uit de 120 zorgteams die de zorg aan cliënten bieden. We zijn blij met de komst van Shequita Kalloe als de nieuwe directeur van deze pijler. Rienk Buter is benoemd als directeur en verantwoordelijk voor de pijler Wonen. Wanneer meer cliënten zelfstandig gaan wonen verwachten we grote behoefte aan specifieke nieuwe woonvormen. Dit wordt vormgegeven binnen de pijler Wonen. In de pijler Markt concentreren we tenslotte alle activiteiten met betrekking tot de contracten en afspraken met financiers voor zowel zorg als wonen. In deze pijler werken onder meer de accountmanagers en de contractbeheerders. Ron van Eeden is als directeur van deze pijler benoemd.

We kijken met verwachting uit naar 2019 om onze plannen voort te zetten. Samen met gemeenten en andere partners zullen wij nieuwe vormen van begeleiding en wonen realiseren voor tal van cliënten.”

Zorg

“Met nog meer focus gaan we, in nauwe samenwerking met onze cliënten, ketenpartners en gemeenten, werken aan de verbetering van de kwaliteit van (beschermd) wonen, begeleiding en maatschappelijke opvang. Meer dan ooit gebruiken we de innovatiekracht van de medewerkers om vernieuwing van zorg te realiseren.”

Shequita Kalloe, directeur Zorg

Wonen

“We blijven enthousiast doorgaan met het ontwikkelen van woonproducten en -diensten. Met als doel het wonen voor een zo breed mogelijke groep mensen mogelijk maken. Want wonen is meer dan de ruimte tussen vier muren.” 

Rienk Buter, directeur Wonen

Markt

“Samen zijn we tot veel in staat. In samenwerking met gemeenten en partners ondersteunt Kwintes kwetsbare burgers bij hun herstel. De pijler Markt focust zich op de kansen voor cliënten en de positie van Kwintes op de gebieden van wonen, begeleiding, activering, opvang en meedoen in de wijk.” 

Ron van Eeden, directeur Markt

Focus op samen werken aan
steeds betere zorg

Bijdragen aan herstel en participatie

Wat heeft Kwintes in 2018 gerealiseerd om tot een werkelijke transformatie te komen: meer mensen die, waar mogelijk, in een eigen woning wonen met meer eigen regie en welbevinden en meer mogelijkheden voor daginvulling of werk? Wat kwamen wij onderweg tegen? 
Lees wat Jan Willem van Zuthem en Ineke van Hooff, raad van bestuur van Kwintes, vertellen.

“De ambitie is om steeds meer mensen zelfstandig
te laten wonen met de best passende begeleiding”

Hoe kijkt Kwintes terug op 2018 en wat zijn belangrijke mijlpalen?
“Wij kijken terug op een productief 2018. Het jaar begon met de juridische fusie met de RIBW Gooi & Vechtstreek. Het was, anderhalf jaar na de bestuurlijke fusie, de afronding van een proces waarin beide organisaties zijn geïntegreerd.

Met gemeenten is intensief overlegd over de ambitie om steeds meer mensen zelfstandig te laten wonen. Kwintes ontwikkelde hiervoor een nieuw begeleidings- en woonconcept, genaamd Gewoon Thuis. Deze vorm van begeleiden bestaat uit de combinatie van 7 x 24 uur begeleiding aan huis, logeerplekken en nieuwe werkwijzen omtrent herstel, werken & leren en het sociaal netwerk in combinatie met zelfstandig wonen. Met Gewoon Thuis kunnen cliënten met een beschikking voor beschermd wonen zelfstandig gaan (of blijven) wonen. De eerste ervaringen vanuit een achttal pilots zijn positief, wat ons enthousiasmeert om Gewoon Thuis door te zetten. Wetenschappelijk onderzoek wordt in 2019 ingezet om de resultaten van Gewoon Thuis zorgvuldig te monitoren.”

Zijn er stappen gezet rondom nieuwe technologieën in de zorg?
“Voor nieuwe vormen van begeleiding en zelfstandig wonen is de inzet van moderne technologieën nodig. Daarom zijn wij gestart met een innovatielab. Zo onderzoeken wij welke technologieën ingezet kunnen worden om de zorg te verbeteren. Wij proberen hierbij zoveel mogelijk samen te werken met partners. In 2018 zijn wij in elk geval begonnen met meer hulp op afstand waarbij wij gebruik maken van beeldbellen, bijvoorbeeld met Skype.

Naast dit soort modernere contactmogelijkheden zijn voor cliënten die zelfstandig wonen vooral sociale contacten en dagbesteding van belang. Daarom zijn in 2018 wederom verschillende inloop- en wijkservicecentra geopend.”

Wat betekenen de nieuwe ontwikkelingen voor cliënten?
“Voor menig cliënt brengt deze tijd een periode van onzekerheid met zich mee. Veel cliënten willen zelfstandig wonen. Hierbij is het belangrijk om hen mee te nemen in nieuwe ontwikkelingen. En ervoor te zorgen dat zij zelf kunnen kiezen hoe zij begeleid willen worden. De medezeggenschap van cliënten is voor ons van groot belang. Daarom is de medezeggenschap afgelopen jaar opnieuw vormgegeven met onder andere meer aandacht voor adviseren door cliënten over gemeentelijk beleid. De tevredenheid van cliënten meten wij constant bij de jaarlijkse evaluatie van begeleidingsplannen. Wij zijn blij dat onze cliënten ons waarderen met een 7,8 ondanks de roerige tijden.”

Welke uitdagingen komen jullie onderweg zoal tegen?

“Het afgelopen jaar stond de opvang sterk onder druk. In heel Nederland zijn steeds meer mensen aangewezen op dag- of nachtopvang. Door een gebrek aan woningen zijn er steeds minder uitstroommogelijkheden. Samen met de Federatie Opvang willen wij onderzoeken hoe andere vormen van opvang kunnen voorkomen dat mensen lange tijd in de opvang moeten verblijven.

In 2018 werd de Algemene Verordening Gegevensbescherming verplicht. Deze belangrijke wet moet de privacy van onze cliënten nog beter beschermen. Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan certificering op het terrein van informatieveiligheid.”

Hoe beweegt Kwintes mee op de veranderingen in de zorg om met elkaar te werken aan steeds betere zorg?
“Ook binnen de organisatie zijn in 2018 veel ontwikkelingen geweest. Zo is een nieuwe structuur opgezet waardoor gewerkt wordt vanuit drie pijlers: Zorg, Wonen en Markt. Dit is nodig om zorginnovaties voortvarend aan te pakken. En voor het aangaan en verantwoorden van de contracten die Kwintes jaarlijks overeenkomt met gemeenten. De pijler Zorg bestaat uit de 120 zorgteams die de zorg aan cliënten bieden. We zijn blij met de komst van Shequita Kalloe als de nieuwe directeur van deze pijler. Rienk Buter is benoemd als directeur en verantwoordelijk voor de pijler Wonen. Wanneer meer cliënten zelfstandig gaan wonen verwachten we grote behoefte aan specifieke nieuwe woonvormen. Dit wordt vormgegeven binnen de pijler Wonen. In de pijler Markt concentreren we tenslotte alle activiteiten met betrekking tot de contracten en afspraken met financiers voor zowel zorg als wonen. In deze pijler werken onder meer de accountmanagers en de contractbeheerders. Ron van Eeden is als directeur van deze pijler benoemd.

We kijken met verwachting uit naar 2019 om onze plannen voort te zetten. Samen met gemeenten en andere partners zullen wij nieuwe vormen van begeleiding en wonen realiseren voor tal van cliënten.”

Zorg

“Met nog meer focus gaan we, in nauwe samenwerking met onze cliënten, ketenpartners en gemeenten, werken aan de verbetering van de kwaliteit van (beschermd) wonen, begeleiding en maatschappelijke opvang. Meer dan ooit gebruiken we de innovatiekracht van de medewerkers om vernieuwing van zorg te realiseren.”

Shequita Kalloe, directeur Zorg

Focus op samen werken aan
steeds betere zorg

Markt

“Samen zijn we tot veel in staat. In samenwerking met gemeenten en partners ondersteunt Kwintes kwetsbare burgers bij hun herstel. De pijler Markt focust zich op de kansen voor cliënten en de positie van Kwintes op de gebieden van wonen, begeleiding, activering, opvang en meedoen in de wijk.” 

Ron van Eeden, directeur Markt

Wonen

“We blijven enthousiast doorgaan met het ontwikkelen van woonproducten en -diensten. Met als doel het wonen voor een zo breed mogelijke groep mensen mogelijk maken. Want wonen is meer dan de ruimte tussen vier muren.” 

Rienk Buter, directeur Wonen

Contact met Kwintes

Kwintes is er voor mensen met psychosociale problemen of een psychiatrische kwetsbaarheid. Vaak in combinatie met acute, tijdelijke of blijvende huisvestingsvraag. Kwintes werkt samen met tal van ketenpartners in zo’n 50 gemeenten in de provincies Utrecht, Flevoland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Gelderland.

Wilt u meer informatie over ondersteuning, persoonlijk contact of voor hulp voor uzelf of een ander? Ga naar www.kwintes.nl

Abonneren, vragen en suggesties

Heeft u suggesties of vragen naar aanleiding van een online publicatie van Kwintes? Of wilt u driemaal per jaar het online magazine automatisch in uw mailbox ontvangen? Vul dan uw naam, e-mailadres en vraag of opmerking in onderstaande velden in.
Vul je naam in
Vul een correct e-mailadres in
Vul een opmerking in
Bedankt, je bericht is verzonden.
Er ging iets mis met het verzenden van het formulier. Probeer het opnieuw.

Deel dit artikel

Stuur deze pagina eenvoudig door of plaats als bericht op social media.

Zoeken op onderwerp

Hier kunt u op onderwerp zoeken naar artikelen in alle online publicaties.
Vul minimaal 3 karakters in.

Kwintes magazine en Jaarbeeld zijn voor alle organisaties met een maatschappelijke taak, zoals gemeenten, wijkteams, huisartsen, zorgorganisaties, woningcorporaties en zorgverzekeraars.

Deze magazines automatisch ontvangen? Meld u hier aan.
Volledig scherm

Kwintes magazine en Jaarbeeld zijn voor alle organisaties met een maatschappelijke taak, zoals gemeenten, wijkteams, huisartsen, zorgorganisaties, woningcorporaties en zorgverzekeraars.

Deze magazines automatisch ontvangen? Meld u hier aan.