Samen sterker
in de samenleving

Grip op je leven krijgen én houden is niet altijd eenvoudig. Zeker niet wanneer je kampt met een psychiatrische kwetsbaarheid of psychosociale problemen.
Wij zijn er voor mensen met psychosociale problemen en/of psychiatrische kwetsbaarheid. Vaak in combinatie met een acute, tijdelijke of blijvende huisvestingsvraag. Het gaat om mensen die zonder begeleiding niet zelfstandig kunnen leven en wonen. Dat is vaak complex en kan bestaan uit een combinatie van verslaving, autisme, huiselijk geweld, dakloos zijn of een forensische maatregel.
Kwintes werkt samen met tal van ketenpartners. In zo’n 50 gemeenten in de provincies Utrecht, Flevoland, Friesland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Gelderland biedt Kwintes:

 • Crisisopvang, vrouwenopvang, dag- en nachtopvang
 • Beschermd en begeleid wonen: tijdelijk of langdurig
 • Gespecialiseerde begeleiding: ondersteuning thuis, begeleiding naar werk, bemoeizorg
 • Participatie door dagbesteding, activering en werken
 • Ondersteuning van cliëntgestuurde initiatieven
 • Behandeling van jongvolwassenen
 • Expertisecentrum voor o.a. gemeenten en woningbouwcorporaties

Samen sterker
in de samenleving

Grip op je leven krijgen én houden is niet altijd eenvoudig. Zeker niet wanneer je kampt met een psychiatrische kwetsbaarheid of psychosociale problemen.
Wij zijn er voor mensen met psychosociale problemen en/of psychiatrische kwetsbaarheid. Vaak in combinatie met een acute, tijdelijke of blijvende huisvestingsvraag. Het gaat om mensen die zonder begeleiding niet zelfstandig kunnen leven en wonen. Dat is vaak complex en kan bestaan uit een combinatie van verslaving, autisme, huiselijk geweld, dakloos zijn of een forensische maatregel.
Kwintes werkt samen met tal van ketenpartners. In zo’n 50 gemeenten in de provincies Utrecht, Flevoland, Friesland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Gelderland biedt Kwintes:

 • Crisisopvang, vrouwenopvang, dag- en nachtopvang
 • Beschermd en begeleid wonen: tijdelijk of langdurig
 • Gespecialiseerde begeleiding: ondersteuning thuis, begeleiding naar werk, bemoeizorg
 • Participatie door dagbesteding, activering en werken
 • Ondersteuning van cliëntgestuurde initiatieven
 • Behandeling van jongvolwassenen
 • Expertisecentrum voor o.a. gemeenten en woningbouwcorporaties

Blijf op de hoogte, 
volg Kwintes

Op www.kwintesmagazine.nl leest u eerder verschenen Kwintes magazines. Wilt u het online magazine automatisch in uw mailbox ontvangen? Meld u dan aan via kwintes.nl/magazine.
Volg ons ook op

Kwintes magazine en Jaarbeeld zijn voor alle organisaties met een maatschappelijke taak, zoals gemeenten, wijkteams, huisartsen, zorgorganisaties, woningcorporaties en zorgverzekeraars.

Deze magazines automatisch ontvangen? Meld u hier aan.
Volledig scherm