Kwintes
in het
nieuws

Een groep psychisch kwetsbare inwoners van de Goudse regio die lange tijd beschermd heeft gewoond, maar daarna zorg aan huis kreeg, is tevreden over die aanpak.

Tevreden over hulp aan huis

Het Goudse college van b en w vindt dat mensen die in een maatschappelijke opvang of instelling voor beschermd wonen leven, zoveel mogelijk in de eigen wijk moeten wonen met zorg aan huis. Dat project heet Gewoon Thuis. Een groep psychisch kwetsbare inwoners van de Goudse regio die lange tijd beschermd heeft gewoond, maar daarna zorg aan huis kreeg, is tevreden over die aanpak. Zorgen zijn er wel dat er te weinig begeleiders zijn als het ineens slechter gaat.

Lees hier het hele artikel.

Bron: AD, 18-10-2018


Wooncomplex van start met kamers voor jongvolwassenen als opstap naar een zelfstandige woning.

Kamers voor jongvolwassenen met begeleiding

In Amersfoort is in een voormalig kantoorgebouw gestart met de verhuur van kamers. Een deel hiervan wordt ook verhuurd aan cliënten van zorgorganisaties waaronder Kwintes, die de kamer als opstap kunnen gebruiken naar een zelfstandige woning.

Doelstelling van deze tijdelijke invulling is dat samen met een drietal zorgorganisaties: Tussenvoorziening, Kwintes en het Leger des Heils in samenwerking met Gapph (beheerder kamerwoningen) een z.g. gemengd wooncomplex tot stand brengen. Een complex waarin jongvolwassenen afkomstig uit o.a. maatschappelijke woonvormen (weer) richting zelfstandigheid gaan en samen gaan wonen met jongeren die ook een start op de Amersfoortse woningmarkt maken. Een complex waarin bewoners elkaar helpen en ondersteunen bij het zelfstandig wonen, maar hopelijk vooral ook veel lol met elkaar gaan hebben. Het beheer door Gapph is dan ook gericht op het onderling verbinden en het opbouwen van een community.

Vorige week hielpen jongeren die binnenkort hun intrek nemen in dit voormalig kantoorpand een handje met het leuk en gezellig maken van deze locatie. Zij maakten graffiti doeken om de gangen te pimpen en er zijn buitenmeubelen gemaakt om lekker buiten te kunnen zitten. Een leuke eerste stap om je buren wat beter te leren kennen.

Bron: De Stad Amersfoort.nl, 02-11-2018


Deelnemers Freek en Agnes van de pilot Gewoon Thuis delen hun ervaringen over de stap van beschermd naar gewoon thuis wonen.

Van beschermd naar
‘Gewoon Thuis’

Van beschermd naar Gewoon Thuis wonen? Ja dat kan en is een succes. Aanleiding zijn de uitkomsten van een zorgonderzoek in Midden Holland, waarbij mensen uit begeleid wonen naar zelfstandig wonen werden begeleid. De resultaten van deze pilot ‘Gewoon Thuis’ zijn overwegend positief. Gewoon Thuis betekent wonen in een gewone wijk, net als ieder ander. Maar het is ook weer niet zo dat Freek en Agnes er ineens alleen voor staan. Achter de schermen is een Gewoon Thuis team van zorgprofessionals continu beschikbaar. Zij komen op vaste momenten langs en zijn oproepbaar op ongeplande momenten, wanneer het even wat minder gaat. Freek: “Ik had laatst bijvoorbeeld een probleem met geld en toen zeiden ze; kom maar even langs”. Wanneer hij ook belt, er is altijd iemand om hem op te vangen, is zijn ervaring.

Meer lezen over Frank en Agnes en wat Gewoon Thuis inhoudt? 

Lees hier het hele artikel.

Bron: deGouda.nl, 28-10-2018m

‘Oudere daklozen slapen letterlijk op straat, maar jonge daklozen doen dat meestal minder. Daardoor valt deze groep daklozen minder op.’

Crisisopvang voor jonge daklozen in nood geopend in Hilversum

Om jongeren te helpen die meerdere problemen hebben, zoals drugsverslaving of depressie, en geen dak boven hun hoofd, is aan de Neuweg in Hilversum een crisisopvang geopend. De specifieke doelgroep, jonge daklozen die niet op straat slapen maar van bank tot bank 'hoppen' en te maken hebben met andere problematiek, blijkt groter te zijn dan gedacht. "Oudere daklozen slapen letterlijk op straat, maar de jongeren doen dat meestal minder. Daardoor valt deze groep daklozen ook minder op", vertelt Harro Koeleman van zorgorganisatie Kwintes. “Deze crisisopvang is er gekomen vanuit de praktijk. Veel instanties als de jeugdpolitie en het welzijnswerk zijn hier al tegenaan gelopen. Deze daklozen zijn te jong om bij de daklozenopvang voor volwassenen te zitten en passen vanwege de andere problematiek niet in het jongerentrainingscentrum in Bussum."

Lees hier het hele artikel.

Bron: nhnieuws.nl, 5-11-2018

Effectievere zorg door Lelystadse samenwerking: ‘Het doel is dat minder mensen in een crisissituatie terecht komen.’

Crisissituaties in Lelystad verminderen

Doordat Kwintes, Woonzorg Flevoland en de Sociaal Wijkteams van Welzijn Lelystad nog beter met elkaar gaan samenwerken, wordt de begeleiding en zorg van en voor mensen met psychische problemen effectiever. ‘Het doel is dat minder mensen in een crisissituatie terecht komen.’
De politie in Lelystad krijgt steeds vaker meldingen over mensen met verward gedrag. GGZ instellingen kunnen steeds minder patiënten opnemen. Zij bieden steeds vaker extramurale zorg. Psychisch kwetsbare mensen blijven daardoor vaker in de wijk wonen. De gemeente zet daarom in op begeleiding en ondersteuning van deze kwetsbare groep mensen door structureel en incidenteel extra geld beschikbaar te stellen. Dit geld wordt door een gezamenlijke aanpak besteed aan zorg en begeleiding van mensen die bijvoorbeeld psychotisch zijn, zichzelf verwaarlozen of het lastig vinden om hun leven weer op de rit te krijgen.

Lees hier het hele artikel.

Bron: www.flevopost.nl, 21-09-2018

Het effect van arbeidstraject-begeleiding

Kwintes in het nieuws

Het Goudse college van b en w vindt dat mensen die in een maatschappelijke opvang of instelling voor beschermd wonen leven, zoveel mogelijk in de eigen wijk moeten wonen met zorg aan huis. Dat project heet Gewoon Thuis. Een groep psychisch kwetsbare inwoners van de Goudse regio die lange tijd beschermd heeft gewoond, maar daarna zorg aan huis kreeg, is tevreden over die aanpak. Zorgen zijn er wel dat er te weinig begeleiders zijn als het ineens slechter gaat.

Lees hier het hele artikel.

Bron: AD, 18-10-2018


Tevreden over hulp aan huis

Een groep psychisch kwetsbare inwoners van de Goudse regio die lange tijd beschermd heeft gewoond, maar daarna zorg aan huis kreeg, is tevreden over die aanpak.

Kamers voor jongvolwassenen
met begeleiding

Wooncomplex van start met kamers voor jongvolwassenen als opstap naar een zelfstandige woning.

In Amersfoort is in een voormalig kantoorgebouw gestart met de verhuur van kamers. Een deel hiervan wordt ook verhuurd aan cliënten van zorgorganisaties waaronder Kwintes, die de kamer als opstap kunnen gebruiken naar een zelfstandige woning.

Doelstelling van deze tijdelijke invulling is dat samen met een drietal zorgorganisaties: Tussenvoorziening, Kwintes en het Leger des Heils in samenwerking met Gapph (beheerder kamerwoningen) een z.g. gemengd wooncomplex tot stand brengen. Een complex waarin jongvolwassenen afkomstig uit o.a. maatschappelijke woonvormen (weer) richting zelfstandigheid gaan en samen gaan wonen met jongeren die ook een start op de Amersfoortse woningmarkt maken. Een complex waarin bewoners elkaar helpen en ondersteunen bij het zelfstandig wonen, maar hopelijk vooral ook veel lol met elkaar gaan hebben. Het beheer door Gapph is dan ook gericht op het onderling verbinden en het opbouwen van een community.

Vorige week hielpen jongeren die binnenkort hun intrek nemen in dit voormalig kantoorpand een handje met het leuk en gezellig maken van deze locatie. Zij maakten graffiti doeken om de gangen te pimpen en er zijn buitenmeubelen gemaakt om lekker buiten te kunnen zitten. Een leuke eerste stap om je buren wat beter te leren kennen.

Bron: De Stad Amersfoort.nl, 02-11-2018


Deelnemers Freek en Agnes van de pilot Gewoon Thuis delen hun ervaringen over de stap van beschermd naar gewoon thuis wonen.

Van beschermd
naar ‘Gewoon Thuis’

Van beschermd naar Gewoon Thuis wonen? Ja dat kan en is een succes. Aanleiding zijn de uitkomsten van een zorgonderzoek in Midden Holland, waarbij mensen uit begeleid wonen naar zelfstandig wonen werden begeleid. De resultaten van deze pilot ‘Gewoon Thuis’ zijn overwegend positief. Gewoon Thuis betekent wonen in een gewone wijk, net als ieder ander. Maar het is ook weer niet zo dat Freek en Agnes er ineens alleen voor staan. Achter de schermen is een Gewoon Thuis team van zorgprofessionals continu beschikbaar. Zij komen op vaste momenten langs en zijn oproepbaar op ongeplande momenten, wanneer het even wat minder gaat. Freek: “Ik had laatst bijvoorbeeld een probleem met geld en toen zeiden ze; kom maar even langs”. Wanneer hij ook belt, er is altijd iemand om hem op te vangen, is zijn ervaring.

Meer lezen over Frank en Agnes en wat Gewoon Thuis inhoudt? 

Lees hier het hele artikel.

Bron: deGouda.nl, 28-10-2018m

Crisisopvang voor jonge daklozen in nood geopend in Hilversum

‘Oudere daklozen slapen letterlijk op straat, maar jonge daklozen doen dat meestal minder. Daardoor valt deze groep daklozen minder op.’

Om jongeren te helpen die meerdere problemen hebben, zoals drugsverslaving of depressie, en geen dak boven hun hoofd, is aan de Neuweg in Hilversum een crisisopvang geopend. De specifieke doelgroep, jonge daklozen die niet op straat slapen maar van bank tot bank 'hoppen' en te maken hebben met andere problematiek, blijkt groter te zijn dan gedacht. "Oudere daklozen slapen letterlijk op straat, maar de jongeren doen dat meestal minder. Daardoor valt deze groep daklozen ook minder op", vertelt Harro Koeleman van zorgorganisatie Kwintes. “Deze crisisopvang is er gekomen vanuit de praktijk. Veel instanties als de jeugdpolitie en het welzijnswerk zijn hier al tegenaan gelopen. Deze daklozen zijn te jong om bij de daklozenopvang voor volwassenen te zitten en passen vanwege de andere problematiek niet in het jongerentrainingscentrum in Bussum."

Lees hier het hele artikel.

Bron: nhnieuws.nl, 5-11-2018

Effectievere zorg door Lelystadse samenwerking: ‘Het doel is dat minder mensen in een crisissituatie terecht komen.’

Crisissituaties in Lelystad verminderen

Doordat Kwintes, Woonzorg Flevoland en de Sociaal Wijkteams van Welzijn Lelystad nog beter met elkaar gaan samenwerken, wordt de begeleiding en zorg van en voor mensen met psychische problemen effectiever. ‘Het doel is dat minder mensen in een crisissituatie terecht komen.’
De politie in Lelystad krijgt steeds vaker meldingen over mensen met verward gedrag. GGZ instellingen kunnen steeds minder patiënten opnemen. Zij bieden steeds vaker extramurale zorg. Psychisch kwetsbare mensen blijven daardoor vaker in de wijk wonen. De gemeente zet daarom in op begeleiding en ondersteuning van deze kwetsbare groep mensen door structureel en incidenteel extra geld beschikbaar te stellen. Dit geld wordt door een gezamenlijke aanpak besteed aan zorg en begeleiding van mensen die bijvoorbeeld psychotisch zijn, zichzelf verwaarlozen of het lastig vinden om hun leven weer op de rit te krijgen.

Lees hier het hele artikel.

Bron: www.flevopost.nl, 21-09-2018

Kwintes magazine en Jaarbeeld zijn voor alle organisaties met een maatschappelijke taak, zoals gemeenten, wijkteams, huisartsen, zorgorganisaties, woningcorporaties en zorgverzekeraars.

Deze magazines automatisch ontvangen? Meld u hier aan.
Volledig scherm