Gewoon Thuis, Buurtcirkel en beeldbellen zijn voorbeelden van nieuwe begeleidingsvormen en zorg in de wijk waaraan wij werken. De nieuwe vormen van zorg, wonen, ondersteuning en opvang zorgen ervoor dat de mensen die wij begeleiden de best passende zorg op de juiste plek krijgen.

Sommige pilots lopen in meerdere centrumgemeenten.

Gewoon Thuis, opstartplekken jongeren, beeldbellen Veenendaal
In 2019: scheiden Wonen en Zorg, beeldbellen Amersfoort
en omgeving

Amersfoort

GGZ in de Wijk Lelystad, uitbreiding gezinsopvang in de wijk, avond- en weekendopenstelling inloop- en activeringscentra, beeldbellen, 24/7 teams
In 2019: WijCk Almere,
Gewoon Thuis, begeleid wonen 16-27 jaar Urk!

Almere

Gewoon Thuis
Alphen a/d Rijn

Leiden

Omvorming van beschermd wonen naar scheiden Wonen en Zorg, crisisopvang jongeren, 24/7 bereik- en beschikbaarheid
In 2019: uitbreiding 24/7 met crisisregie verwarde personen, Buurtcirkel

Hilversum

Begeleiding gezinnen in combinatie met budgetcoaching

Ede

Deelname Team in Verbinding (voorkomen crisisopname jeugd), JIM (jouw eigen mentor), Gewoon Thuis regiogemeenten, beeldbellen

Gouda

Gebiedsgericht werken
Zeist, adempauze-
plekken, Buurtcirkel, beeldbellen
In 2019: Gewoon Thuis,
WijCk de Bilt

Utrecht 

Gewoon Thuis voorkomt dat mensen een beroep moeten doen op beschermd wonen. Met zorg op maat kunnen zij in hun eigen huis blijven wonen. Gewoon Thuis biedt 24/7 bescherming, schaalt zorg op en af naar behoefte en sterkt in de verbinding met de wijk en het sociale netwerk. Op diverse plekken zijn Gewoon Thuis pilots van start gegaan waardoor kwetsbare mensen zelfstandig kunnen blijven wonen en hulp kunnen inroepen wanneer dat nodig is.

De nieuwe aanpak Gewoon Thuis van Kwintes en (zorg)partners blijkt effectief. Zo wordt o.a. in Gouda en omstreken de wachtlijst voor beschermd wonen steeds korter. Gewoon Thuis is een groot succes, waardoor steeds meer gemeenten aanhaken.

Lees meer over Gewoon Thuis op kwintes.nl

Het effect van
Gewoon Thuis

Voor cliënten die zelfstandig wonen is een sterk sociaal netwerk belangrijk. Bij de Buurtcirkel staat het opbouwen van relaties en een sociaal vangnet in de eigen buurt centraal. De inzet van de Buurtcirkel draagt tevens bij aan de doorstroom van beschermd wonen naar ambulante begeleiding.

Buurtcirkel maakt het verschil voor mensen
Het bieden van een sociaal vangnet en doordat deelnemers zelf persoonlijk kunnen groeien in bijvoorbeeld zelfvertrouwen of bepaalde vaardigheden, maakt de Buurtcirkel heel waardevol voor de mensen die eraan deelnemen. De Buurtcirkelcoach over de Buurtcirkel: “Een deelnemer kookt eens per maand voor de hele groep. Hiervoor moet hij veel plannen en organiseren. Ik zie hoe hij groeit van zelfvertrouwen als hij complimenten krijgt van de groep. Zijn vaardigheden kan hij later goed gebruiken bij het vinden van een passende baan en hij krijgt bovendien een gezonde dosis zelfvertrouwen.” De Buurtcirkelcoach vertelt verder: “Eén van de deelnemers zat in het begin met de schouders gebogen en het hoofd naar beneden. In de tijd dat hij nu bij de Buurtcirkel zit, is zijn fysieke houding veranderd. Zijn schouders staan recht, hij kijkt ‘de wereld’ in en is een stuk opgewekter.“ Ook andere begeleiding ziet verandering bij de deelnemers. De trajectbegeleider die betrokken is bij sommige deelnemers ziet bijvoorbeeld dat er meer zelfvertrouwen is tijdens het (vrijwilligers)werk.

Hartverwarmende reacties

Eén van de Buurtcirkeldeelnemers vertelt: “De Buurtcirkel is een aanvulling op mijn leven. Met name het elkaar wekelijks opzoeken, lekker eten of leuke dingen doen met elkaar.” Een andere deelnemer zegt: “Door de Buurtcirkel heb ik contact met andere mensen en nu wordt er ook eens naar mij geluisterd. Anders zit ik alleen maar thuis te vereenzamen.” De Buurtcirkelcoach vult aan: “Twee deelnemers gaan sinds enkele maanden samen naar yoga. De één vindt het, door traumatische ervaringen, lastig om alleen in het donker te gaan, de ander vindt het lastig om alleen de discipline te vinden naar de yoga te gaan. Nu gaan ze samen, ze komen buiten de deur, ontmoeten andere mensen en relaxen door de yoga. Dat is mooi om te zien. Het is hartverwarmend om te zien dat ze echt rekening houden met elkaar. Zo had een deelnemer thuis speciaal vegetarische jus gemaakt voor een andere vegetarische deelnemer. Dit soort kleine gebaren zorgt er wel voor dat iedereen zich gezien en geaccepteerd voelt.“

Openstaan voor ontmoeting
Tijdens een informatiebijeenkomst over de Buurtcirkel in Maarssen waren twee deelnemers aanwezig als ambassadeur. Een externe zorgorganisatie stelde daar een vraag over de samenstelling van de Buurtcirkel. Eén van de deelnemers antwoordde: “Als Buurtcirkel staan we open voor nieuwe deelnemers, het verrijkt de groep. Ik heb een enorme hekel aan stickers plakken, dus iedereen is welkom.” De Buurtcirkelcoach in Maarssen: ”Ik leer ook veel. De Buurtcirkel komt bijvoorbeeld ook wel eens zonder mij bij elkaar. De deelnemers voelen zich blijkbaar veilig bij elkaar en de drempel om elkaar te ontmoeten zonder mij is (bijna) niet aanwezig.”

De Buurtcirkelcoach in Zeist vult aan: “Binnen de Buurtcirkel toetsen we ook de communicatie. Hoe ga je om met meningen en visies van anderen. Hoe reageer je hierop? Een aantal bijeenkomsten was best heel spannend. Ook voor mij als coach. Het is een intensief en leerzaam proces. En mooi om te zien dat de deelnemers er met elkaar iets van willen maken.”

Binnen Kwintes zijn twee Buurtcirkels actief; een Buurtcirkel in Zeist-West en Zeist-Centrum en de andere Buurtcirkel in Maarssen-dorp en Maarssenbroek. Beiden hebben ongeveer acht deelnemers, een vrijwilliger uit de wijk en een professionele Buurtcirkelcoach vanuit Kwintes.

Interesse in Buurtcirkels? Neem contact op met de projectleiders
Liesbeth Kuijper of Lysanne Malschaert.


Buurtcirkel

Beeldbellen is voor veel begeleiders en cliënten een handige aanvulling en daarmee ondersteunend aan een succesvolle 24/7 begeleiding. Wanneer een cliënt bijvoorbeeld enkele vragen heeft, is kort contact met een begeleider mogelijk. Het filmpje laat zien hoe het werkt en een begeleider en cliënt vertellen over hun ervaringen met beeldbellen.

Beeldbellen is ondersteunend aan een succesvolle 24/7 begeleiding

“Met beeldbellen
 kunnen we nu makkelijk tussendoor even contact hebben, soms hebben we maar 10 minuten nodig.”

Gewoon Thuis, Buurtcirkel en beeldbellen zijn voorbeelden van nieuwe begeleidingsvormen en zorg in de wijk waaraan wij werken. De nieuwe vormen van zorg, wonen, ondersteuning en opvang zorgen ervoor dat de mensen die wij begeleiden de best passende zorg op de juiste plek krijgen.

Almere

GGZ in de Wijk Lelystad, uitbreiding gezinsopvang in de wijk, avond- en weekendopenstelling inloop- en activeringscentra, beeldbellen, 24/7 teams
In 2019: WijCk Almere,
Gewoon Thuis, begeleid wonen 16-27 jaar Urk!

Leiden

Gewoon Thuis
Alphen a/d Rijn

Hilversum

Omvorming van beschermd wonen naar scheiden Wonen en Zorg, crisisopvang jongeren, 24/7 bereik- en beschikbaarheid
In 2019: uitbreiding 24/7 met crisisregie verwarde personen, Buurtcirkel

Begeleiding gezinnen in combinatie met budgetcoaching

Ede
Gouda

Deelname Team in Verbinding (voorkomen crisisopname jeugd), JIM (jouw eigen mentor), Gewoon Thuis regiogemeenten, beeldbellen

Gebiedsgericht werken
Zeist, adempauze-
plekken, Buurtcirkel, beeldbellen
In 2019: Gewoon Thuis,
WijCk de Bilt

Utrecht 

Sommige pilots lopen in meerdere centrumgemeenten.

Amersfoort

Gewoon Thuis, opstartplekken jongeren, beeldbellen Veenendaal
In 2019: scheiden Wonen en Zorg, beeldbellen Amersfoort
en omgeving

Het effect van
Gewoon Thuis

Gewoon Thuis voorkomt dat mensen een beroep moeten doen op beschermd wonen. Met zorg op maat kunnen zij in hun eigen huis blijven wonen. Gewoon Thuis biedt 24/7 bescherming, schaalt zorg op en af naar behoefte en sterkt in de verbinding met de wijk en het sociale netwerk. Op diverse plekken zijn Gewoon Thuis pilots van start gegaan waardoor kwetsbare mensen zelfstandig kunnen blijven wonen en hulp kunnen inroepen wanneer dat nodig is.

De nieuwe aanpak Gewoon Thuis van Kwintes en (zorg)partners blijkt effectief. Zo wordt o.a. in Gouda en omstreken de wachtlijst voor beschermd wonen steeds korter. Gewoon Thuis is een groot succes, waardoor steeds meer gemeenten aanhaken.

Lees meer over Gewoon Thuis op kwintes.nl

Buurtcirkel

Voor cliënten die zelfstandig wonen is een sterk sociaal netwerk belangrijk. Bij de Buurtcirkel staat het opbouwen van relaties en een sociaal vangnet in de eigen buurt centraal. De inzet van de Buurtcirkel draagt tevens bij aan de doorstroom van beschermd wonen naar ambulante begeleiding.

Buurtcirkel maakt het verschil voor mensen
Het bieden van een sociaal vangnet en doordat deelnemers zelf persoonlijk kunnen groeien in bijvoorbeeld zelfvertrouwen of bepaalde vaardigheden, maakt de Buurtcirkel heel waardevol voor de mensen die eraan deelnemen. De Buurtcirkelcoach over de Buurtcirkel: “Een deelnemer kookt eens per maand voor de hele groep. Hiervoor moet hij veel plannen en organiseren. Ik zie hoe hij groeit van zelfvertrouwen als hij complimenten krijgt van de groep. Zijn vaardigheden kan hij later goed gebruiken bij het vinden van een passende baan en hij krijgt bovendien een gezonde dosis zelfvertrouwen.” De Buurtcirkelcoach vertelt verder: “Eén van de deelnemers zat in het begin met de schouders gebogen en het hoofd naar beneden. In de tijd dat hij nu bij de Buurtcirkel zit, is zijn fysieke houding veranderd. Zijn schouders staan recht, hij kijkt ‘de wereld’ in en is een stuk opgewekter.“ Ook andere begeleiding ziet verandering bij de deelnemers. De trajectbegeleider die betrokken is bij sommige deelnemers ziet bijvoorbeeld dat er meer zelfvertrouwen is tijdens het (vrijwilligers)werk.

Hartverwarmende reacties

Eén van de Buurtcirkeldeelnemers vertelt: “De Buurtcirkel is een aanvulling op mijn leven. Met name het elkaar wekelijks opzoeken, lekker eten of leuke dingen doen met elkaar.” Een andere deelnemer zegt: “Door de Buurtcirkel heb ik contact met andere mensen en nu wordt er ook eens naar mij geluisterd. Anders zit ik alleen maar thuis te vereenzamen.” De Buurtcirkelcoach vult aan: “Twee deelnemers gaan sinds enkele maanden samen naar yoga. De één vindt het, door traumatische ervaringen, lastig om alleen in het donker te gaan, de ander vindt het lastig om alleen de discipline te vinden naar de yoga te gaan. Nu gaan ze samen, ze komen buiten de deur, ontmoeten andere mensen en relaxen door de yoga. Dat is mooi om te zien. Het is hartverwarmend om te zien dat ze echt rekening houden met elkaar. Zo had een deelnemer thuis speciaal vegetarische jus gemaakt voor een andere vegetarische deelnemer. Dit soort kleine gebaren zorgt er wel voor dat iedereen zich gezien en geaccepteerd voelt.“

Openstaan voor ontmoeting
Tijdens een informatiebijeenkomst over de Buurtcirkel in Maarssen waren twee deelnemers aanwezig als ambassadeur. Een externe zorgorganisatie stelde daar een vraag over de samenstelling van de Buurtcirkel. Eén van de deelnemers antwoordde: “Als Buurtcirkel staan we open voor nieuwe deelnemers, het verrijkt de groep. Ik heb een enorme hekel aan stickers plakken, dus iedereen is welkom.” De Buurtcirkelcoach in Maarssen: ”Ik leer ook veel. De Buurtcirkel komt bijvoorbeeld ook wel eens zonder mij bij elkaar. De deelnemers voelen zich blijkbaar veilig bij elkaar en de drempel om elkaar te ontmoeten zonder mij is (bijna) niet aanwezig.”

De Buurtcirkelcoach in Zeist vult aan: “Binnen de Buurtcirkel toetsen we ook de communicatie. Hoe ga je om met meningen en visies van anderen. Hoe reageer je hierop? Een aantal bijeenkomsten was best heel spannend. Ook voor mij als coach. Het is een intensief en leerzaam proces. En mooi om te zien dat de deelnemers er met elkaar iets van willen maken.”

Binnen Kwintes zijn twee Buurtcirkels actief; een Buurtcirkel in Zeist-West en Zeist-Centrum en de andere Buurtcirkel in Maarssen-dorp en Maarssenbroek. Beiden hebben ongeveer acht deelnemers, een vrijwilliger uit de wijk en een professionele Buurtcirkelcoach vanuit Kwintes.

Interesse in Buurtcirkels? Neem contact op met de projectleiders
Liesbeth Kuijper of Lysanne Malschaert.


Beeldbellen is ondersteunend aan een succesvolle 24/7 begeleiding

Beeldbellen is voor veel begeleiders en cliënten een handige aanvulling en daarmee ondersteunend aan een succesvolle 24/7 begeleiding. Wanneer een cliënt bijvoorbeeld enkele vragen heeft, is kort contact met een begeleider mogelijk. Het filmpje laat zien hoe het werkt en een begeleider en cliënt vertellen over hun ervaringen met beeldbellen.

“Met beeldbellen
 kunnen we nu makkelijk tussendoor even contact hebben, soms hebben we maar 10 minuten nodig.”

Kwintes magazine en Jaarbeeld zijn voor alle organisaties met een maatschappelijke taak, zoals gemeenten, wijkteams, huisartsen, zorgorganisaties, woningcorporaties en zorgverzekeraars.

Deze magazines automatisch ontvangen? Meld u hier aan.
Volledig scherm