Herstelondersteuning van Kwintes

Ontmoeting en ruimte voor herstel
De activiteiten van bureau Herstelondersteuning van Kwintes creëren ruimte voor herstelprocessen door het organiseren van (ontmoetings)bijeenkomsten en het geven van cursussen. Ze richten zich op mensen die ervaring hebben met de ggz en/of verslavingszorg en afhankelijk zijn, of zijn geweest, van de (o)ggz. In 2018 organiseerden de medewerkers verschillende bijeenkomsten op 19 verschillende locaties. Tijdens de ontmoetingsbijeenkomsten komen zeer uiteenlopende, herstelgerichte onderwerpen en bijbehorende activiteiten aan bod, zoals het spelen van het Dromenspel of met elkaar praten over thema’s als: waar heb jij steun aan?


Herstelnetwerk Gooi en Vechtstreek
De regio Gooi en Vechtstreek startte in 2018 met het op de kaart zetten van herstel. Bureau Herstelondersteuning is hierbij betrokken en werkt mee aan het vormgeven van het herstelnetwerk. Inmiddels zijn verschillende gemeenten in de regio verbonden aan het project waarin verschillende organisaties samen werken aan herstel. In samenwerking met GGz Centraal, Jellinek, Versa Welzijn en MEE organiseert bureau Herstelondersteuning breed gedragen activiteiten die bijdragen aan empowerment en maatschappelijk welbevinden. Daarnaast verzorgen zij samen met ervaringsdeskundigen van GGz Centraal cursussen, zoals Begin Maken Met Herstel, een herstelwerkgroep, de WRAP cursus en Werken Met eigen Ervaring.

ROPI: aandacht voor herstelondersteuning
Een ROPI onderzoek geeft een veelkleurig beeld van hoe een locatie draait, wat er zoal speelt, hoe de sfeer is en vooral op welke manier er aandacht is voor herstel. Tijdens het intensieve onderzoek vinden gesprekken plaats met iedere ‘medewerkersrol’ binnen een team, evenals met een aantal cliëntvertegenwoordigers. De conclusie is dat het lastig blijft om teams bewust te krijgen en te houden over het belang van herstel en herstelondersteunende zorg.

Aanwijzingen voor ontwikkeling
Ook de raad van bestuur en het management deden dit najaar een (aangepaste) ROPI, door het Trimbos-instituut afgenomen. Met als doel in kaart brengen hoe degenen die herstelondersteunende zorg aansturen, faciliteren en monitoren, naar deze zorg kijken; hoe zij hun eigen bijdrage beschrijven en wat mogelijke toekomstige wensen en plannen zijn. Uit de terugkoppeling van deze ROPI blijkt dat herstelgericht werken niet alleen een omslag is voor de uitvoerende teams, maar ook voor de organisatie zelf en de manier van afstemmen en samenwerken. Serieus werk maken van herstel en ervaringsdeskundigheid vraagt duidelijk om een eenduidige herstelvisie en dito uitleg van begrippen.

Zoals herstellen een proces is, blijkt telkens weer dat herstelondersteunende zorg ook een proces is dat om alertheid en aandacht vraagt. Het leidt voor de medewerkers van bureau Herstelondersteuning en hun collega’s van het programma Zorgondersteuning tot de flinke uitdaging om de vraag te blijven stellen in hoeverre we ruimte maken voor het herstel van de cliënt.

Wat is ROPI?
ROPI staat voor Recovery Oriented Practices Index, een meetinstrument om te onderzoeken in hoeverre herstel en herstelondersteunende zorg centraal staan in de begeleiding en bejegening binnen het team. Het is een hulpmiddel om teams te laten zien wat er al goed gaat en wat nog beter kan op het gebied van herstel en herstelondersteunende zorg.


Herstelondersteuning van Kwintes omvat diverse activiteiten waarbij tal van deelnemers actief aan de slag gaan met herstelthema’s:

4 x Werken Met eigen Ervaring
2 x cursus Creatief Schrijven
4 x cursus Begin Maken Met Herstel
4 x WRAP-cursus*
2 x cursus Herstelverhalen maken en
presenteren
1 x cursus Fotovoice
121 deelnemers in totaal

*WRAP = Wellness Recovery Action Plan


ONTMOETEN
is meer dan iemand tegenkomen
of bij elkaar zijn.
Je ontmoet zoveel mensen.

Ontmoeten
heeft iets van verwondering en herkenning.
De ander is een antwoord op de vraag,
op iets in jou.

Een echte ontmoeting raakt je,
ze vraagt openheid van jou.
Niet dat je alles moet zeggen tegen de ander,
maar wel dat die ander jou iets mag vragen.

Ontmoeten is de ander binnenlaten in het huis van jezelf,
met het risico dat niet alles echt is in je huis.
Dat je je soms anders voordoet
Dat je kwetsbaar bent
En soms anderen gewoon napraat.

Ontmoeten is iemand binnenlaten
in de binnenste cirkel van je leven.
Hij zal je vragen naar je ervaringen,
gewoontes, gevoelens en opvattingen.

Pas als je ander zo diep laat binnendringen
- een echte ontmoeting laat sporen na -
kun je van een ontmoeting spreken.

Ontmoeten

Gedicht van: Niek Stolk

Herstelondersteuning van Kwintes

Ontmoeting en ruimte voor herstel
De activiteiten van bureau Herstelondersteuning van Kwintes creëren ruimte voor herstelprocessen door het organiseren van (ontmoetings)bijeenkomsten en het geven van cursussen. Ze richten zich op mensen die ervaring hebben met de ggz en/of verslavingszorg en afhankelijk zijn, of zijn geweest, van de (o)ggz. In 2018 organiseerden de medewerkers verschillende bijeenkomsten op 19 verschillende locaties. Tijdens de ontmoetingsbijeenkomsten komen zeer uiteenlopende, herstelgerichte onderwerpen en bijbehorende activiteiten aan bod, zoals het spelen van het Dromenspel of met elkaar praten over thema’s als: waar heb jij steun aan?


Herstelnetwerk Gooi en Vechtstreek
De regio Gooi en Vechtstreek startte in 2018 met het op de kaart zetten van herstel. Bureau Herstelondersteuning is hierbij betrokken en werkt mee aan het vormgeven van het herstelnetwerk. Inmiddels zijn verschillende gemeenten in de regio verbonden aan het project waarin verschillende organisaties samen werken aan herstel. In samenwerking met GGz Centraal, Jellinek, Versa Welzijn en MEE organiseert bureau Herstelondersteuning breed gedragen activiteiten die bijdragen aan empowerment en maatschappelijk welbevinden. Daarnaast verzorgen zij samen met ervaringsdeskundigen van GGz Centraal cursussen, zoals Begin Maken Met Herstel, een herstelwerkgroep, de WRAP cursus en Werken Met eigen Ervaring.

ROPI: aandacht voor herstelondersteuning
Een ROPI onderzoek geeft een veelkleurig beeld van hoe een locatie draait, wat er zoal speelt, hoe de sfeer is en vooral op welke manier er aandacht is voor herstel. Tijdens het intensieve onderzoek vinden gesprekken plaats met iedere ‘medewerkersrol’ binnen een team, evenals met een aantal cliëntvertegenwoordigers. De conclusie is dat het lastig blijft om teams bewust te krijgen en te houden over het belang van herstel en herstelondersteunende zorg.

Aanwijzingen voor ontwikkeling
Ook de raad van bestuur en het management deden dit najaar een (aangepaste) ROPI, door het Trimbos-instituut afgenomen. Met als doel in kaart brengen hoe degenen die herstelondersteunende zorg aansturen, faciliteren en monitoren, naar deze zorg kijken; hoe zij hun eigen bijdrage beschrijven en wat mogelijke toekomstige wensen en plannen zijn. Uit de terugkoppeling van deze ROPI blijkt dat herstelgericht werken niet alleen een omslag is voor de uitvoerende teams, maar ook voor de organisatie zelf en de manier van afstemmen en samenwerken. Serieus werk maken van herstel en ervaringsdeskundigheid vraagt duidelijk om een eenduidige herstelvisie en dito uitleg van begrippen.

Zoals herstellen een proces is, blijkt telkens weer dat herstelondersteunende zorg ook een proces is dat om alertheid en aandacht vraagt. Het leidt voor de medewerkers van bureau Herstelondersteuning en hun collega’s van het programma Zorgondersteuning tot de flinke uitdaging om de vraag te blijven stellen in hoeverre we ruimte maken voor het herstel van de cliënt.

Wat is ROPI?
ROPI staat voor Recovery Oriented Practices Index, een meetinstrument om te onderzoeken in hoeverre herstel en herstelondersteunende zorg centraal staan in de begeleiding en bejegening binnen het team. Het is een hulpmiddel om teams te laten zien wat er al goed gaat en wat nog beter kan op het gebied van herstel en herstelondersteunende zorg.


Herstelondersteuning 
van Kwintes omvat diverse activiteiten waarbij tal van deelnemers actief aan de slag gaan met herstelthema’s:

4 x Werken Met eigen Ervaring
2 x cursus Creatief Schrijven
4 x cursus Begin Maken Met Herstel
4 x WRAP-cursus*
2 x cursus Herstelverhalen maken en
presenteren
1 x cursus Fotovoice
121 deelnemers in totaal

*WRAP = Wellness Recovery Action Plan


ONTMOETEN
is meer dan iemand tegenkomen
of bij elkaar zijn.
Je ontmoet zoveel mensen.

Ontmoeten
heeft iets van verwondering en herkenning.
De ander is een antwoord op de vraag,
op iets in jou.

Een echte ontmoeting raakt je,
ze vraagt openheid van jou.
Niet dat je alles moet zeggen tegen de ander,
maar wel dat die ander jou iets mag vragen.

Ontmoeten is de ander binnenlaten in het huis van jezelf,
met het risico dat niet alles echt is in je huis.
Dat je je soms anders voordoet
Dat je kwetsbaar bent
En soms anderen gewoon napraat.

Ontmoeten is iemand binnenlaten
in de binnenste cirkel van je leven.
Hij zal je vragen naar je ervaringen,
gewoontes, gevoelens en opvattingen.

Pas als je ander zo diep laat binnendringen
- een echte ontmoeting laat sporen na -
kun je van een ontmoeting spreken.

Ontmoeten

Gedicht van: Niek Stolk

Kwintes magazine en Jaarbeeld zijn voor alle organisaties met een maatschappelijke taak, zoals gemeenten, wijkteams, huisartsen, zorgorganisaties, woningcorporaties en zorgverzekeraars.

Deze magazines automatisch ontvangen? Meld u hier aan.
Volledig scherm